අත්තනගල්ල පස්යාල ඉඩම් විකිණීමට

For sale by Sell Fast | Aththanagalla | SDJ Creation 16 Jan 9:56 pmNittambuwa, Gampaha

Rs 75,000 per perch


අත්තනගල්ල පස්යාල මාර්ගයේ හග්ගල්ල නගරයෙන්ම දර්ශනීය කෙත් යායට මායිම්ව පර්චස් 12.5 ඉඩම් කැබලි 3ක්
සියළු පහසුකම් සමගින්
පොලී රහිත පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම


Address:
haggalla.ellakkala
Land type:
Agricultural, Commercial, Residential, Other
Land size:
12.5 perches
Report this ad

Contact

  • 0724771617

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Aththanagalla | SDJ Creation

T.l - Authorized ikman.lk agent in Aththanagalla


Share this ad

Promote this ad