අති සුඛෝපභෝගී දෙමහල් නිවස විකිණීම තලවතුගොඩ

Posted on 14 Jan 12:22 pm, Talawatugoda, Colombo
Rs 42,500,000
Negotiable
Address:
Thalawathugod Rd, Hokandara.
Beds:
4
Baths:
4
House size:
3,850.0 sqft
Land size:
10.0 perches
Description
Siyaka Land Sale
MEMBER
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Sarath
0759017360