අති සුඛෝපභෝගී දෙමහල් නිවස විකිණීම තලවතුගොඩ

Posted on 14 Jan 10:58 am, Talawatugoda, Colombo
Rs 39,000,000
Negotiable
Address:
Uthuwakanda Rd, Thalawathugoda.
Beds:
4
Baths:
4
House size:
3,350.0 sqft
Land size:
9.0 perches
Description
Siyaka Land Sale
MEMBER
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Sarath
0759017360