අසූහාරදසක් පහන්

For sale by Sell Fast | Horana | Star Ad Creation VERIFIED10 Jan 2:28 pmHorana, Kalutara

Rs 50,000

Negotiable


අසූහාරදසේ මහා පහන් පූජාවක් සදහා භාවිතා කළ නැවත පුලුස්සා භාවිතා කළ හැකි පහන් සියල්ල විකිණීමට ඇත.


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0776517740
  • 0767017957

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Horana | Star Ad Creation

Authorized ikman.lk agent in HoranaShare this ad
Promote this ad