අම්පාර නගර මධ්‍යයෙන් පදිංචියට ඉඩමක්

For sale by Ranasingha 9 Aug 4:27 pmAmpara, Ampara

Rs 135,000 per perch

Negotiable


විදෙස් ගතවන බැවින්, අම්පාර පැරණි නිදහස් පක්ෂ කාර්යාලය පිටුපස සාමපුර, පදිංචිට සුදුසු පර්චස් 15ක වටිනා ඉඩම ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට.

* අම්පාර ප්‍රධාන බස් නැවතුමට 400M
* ප්‍රධාන පාසල් ඇතුළු සියලු නාගරික පහසුකම් වලට සමීපව
* පර්චසය 135,000/- (මිලගණන් සාකච්චා කරගත හැකිය)


Land type:
Residential
Land size:
15.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0754560116

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad