අලුත් ලස්සන දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට පන්නිපිටිය

Posted on 19 Sep 6:49 pm, Pannipitiya, Colombo
Rs 28,000,000
Negotiable
Address:
Pannipitiya Palanwetha
Beds:
4
Baths:
4
House size:
2,380.0 sqft
Land size:
10.0 perches
Description
DILRUWAN REAL ESTATE
MEMBER
Member since July 2016
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Wijith
0771017394
0769124690
0775493947