අලෙවි නියෝජිතයන්

Posted by Private Poster 20 Mar 10:51 amHatton, Nuwara Eliya

ගෘහ භාණ්ඩ සහ විදුලි උපකරණ අලෙවි කිරීමේ සමාගමකට පහත සඳහන් පුරප්පාඩු සඳහා ඇබෑර්තුවක් ඇත.

# තනතුර: අලෙවි නියෝජිතයන්
======================

# සුදුසුකම්:

* අ.පො .ස සාමාන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ සමත්
* පරිගණක සාක්ෂරතාවය
* ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම තිබීම
* නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ හැටන්, තලවකැලේ, කඳපොල ශාඛාවන් සඳහා අවශ්‍ය වේ

# ප්‍රතිලාභ:

* වැටුප හා කොමිෂන්

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට; Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

வீட்டு உபகரணங்கள் மற்றும் மின் உபகரணங்கள் விற்பனை செய்யும் நிறுவனத்திற்க்கு கீழ் காணும் வெற்றிடம் உண்டு .

# வேலை வாய்ப்பு: விற்பனை பிரதிநிதிகள்
=======================================

# தகுதிகள்:

* G.C.E. A /L’s இல் தேர்ச்சி பெற்றிருத்தல் நன்று.
* கணினி அறிவு இருத்தல் வேண்டும்.
* ஆங்கில அறிவு இருத்தல் மேலதிக தகைமையாக கொள்ளப்படும்.
* நுவரேலியா , ஹட்டன் , தலவாக்கலை , மற்றும் கந்தப்பளை ஆகிய கிளைகளுக்கு தேவை.

# அனுகூலம் :

* சம்பளம் + கமிஷன்

# விண்ணப்பிக்கும் முறை :

மேலதிக விபரங்களுக்கு அழைக்கவும். தொலைபேசி எண் பெற ;Click to apply; மீது கிளிக் செய்யவும்

Smart Business (Pvt) Ltd
No 84,Nuwara Eliya Road,
Talawakelle.


Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 Application deadline: 17 May 2017
Call Private Poster to apply

0723706878

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

 Application deadline: 17 May 2017


Share this ad
Promote this ad