අක්කර 22ක විහිදුනු කළුගලක් විකිණීමට

For sale by Sell fast | Millennium Advertising 6 Sep 6:21 pmKegalle, Kegalle

Rs 130,000,000 total price

Negotiable


කෑගල්ල, උතුවම්කන්ද
අක්කර 22ත් 18ත් පුරා විහිදුනු කළුගලක් විකිණීමට.
A Grade නිර්දේශය සහිතයි.
හවුල් වයපරයකට සහභාගී වී ඇත.
වැඩි විස්තර සදහා විමසන්න.


Address:
කෑගල්ල, උතුවම්කන්ද
Land type:
Commercial, Other
Land size:
22.0 acres
Report this ad

Contact

  • 0770665301

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell fast | Millennium Advertising

Authorized ikman.lk agent in PeliyagodaShare this ad
Promote this ad