අක්කර 10ක පොල් ඉඩමක්. - නාරම්මල

For sale by Greener Homes MEMBER13 Feb 9:01 pmNarammala, Kurunegala

Rs 5,600,000 per acre

Negotiable


දඹදෙණිය නගරයට 4km, දුරින් කටුගම්පොල මාර්ගයේ අගනා තැනිතලා ආදායම් ලබන සාරවත් පොල්, දෙවෙනි වගාව , ගම්මිරිස් වගාවන් .සහිතයි.පුලුල් ප්‍රවේශ මාර්ග , විදුලිය , පිරිසිදු ලිං ජලය බහුල , නිරවුල්ව ඔප්පු .


Address:
කුලියාපිටිය පාර දඹදෙණිය
Land type:
Agricultural, Commercial, Other
Land size:
10.0 acres
Report this ad

Contact

  • 0775991001
  • 0788111700

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Greener Homes

Where Dreams Come HomeShare this ad
Promote this ad