අගනා තැනිතලා නේවාසික බිම් කොටස්

Posted on 11 Aug 4:30 pm, Avissawella, Colombo

Rs 170,000 per perch
Negotiable
Address:
122 අවිස්සාවේල්ල පාර - කොස්ගම
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
10.0 perches
Description
Prestige Lands ( Pvt ) Ltd
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Prestige Lands ( Pvt ) Ltd
0711289289