ඉඩමක් විකිණීමට - අමුතාගොඩ,රත්නපුර

For sale by LUI 31 Aug 2:21 pmRatnapura, Ratnapura

Rs 187,000 per perch

Negotiable


රත්නපුර කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයෙහි, පනුකැරෑපිටිය හංදියට නුදුරින්, අමුතාගොඩ පාරේ , මීටර 500 ක් පමණ දුරින්, අගනා බිම් කොටසක් කඩිනමින් විකුණනු ලැබේ. ( අමුතාගොඩ පාරේ සමූපකාරය පසුකර, ඉතා කෙටි දුරකින් වම් පස හමු වන පලමු ඉඩමය )

විදුලිය, ජලය සමගින් සියළු පහසුකම් සහිත, ඉතා සාමකාමී පරිසරයකින් යුතු, පදිංචියට සුදුසු, ඉදිරියේදී ඉදිවන අධිවේගී මාර්ග පිවිසුමකට ඉතා සමීප, නමුත් එම අධිවේගී පද්ධතියට හසු නොවන, ගංවතුර සහ නායයෑම් වලින් තොර ඉඩමකි.

පිරිසිදු ඔප්පු සහිත, පර්චස් 94 ක මෙම ඉඩම, සම්පූර්ණයෙන්ම විකුණනු ලැබේ.

පර්චස් 1 ක මිල රු.187,000/- කි.

විමසීම්:
පෙ:ව:9.00 සිට ප:ව: 4.00 දක්වා දුරකථන අංක මගින් සිදු කළ හැකිය.


Land type:
Agricultural, Commercial, Residential
Land size:
94.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0715126179
  • 0712551846

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads