අගනා ඉඩමක් විකිනීමට - අලව්ව

For sale by Lasantha 16 Mar 8:23 amAlawwa, Kurunegala

Rs 1,270,000 total price

Negotiable


කොළඹ - කුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගයට ආසන්නව
(යාන්ගල්මෝදර හන්දිය අසළ-සිරිපුර එස්ටේට්)

* පර්චස් 15ක ඉඩම
* කොළඹ කුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 100
* විදුලිය
* නල ජලය හා පොදු ළිං පහසුකම්
* ඉඩම දක්වා දිවෙන පුළුල් මාර්ගය
* වළකුඹුර දුම්රිය ස්ථානයට මීටර් 800
* පොල්ගහවෙල මහමෙව්නා අසපුවට විනාඩි 5ක දුර
* මුදල් හදිස්යකට දෙනු ලැබේ

දුරකථන : - රොෂාන්


Address:
No:83, Siripura Estate
Land type:
Residential
Land size:
15.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0713163762

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads