අගනා ඉඩම සමග දෙමහල් නිවස වහාම විකිනේ -කඩවල

For sale by Sell fast | Minuwangoda | SS IT Solution 4 May 7:07 pmNegombo, Gampaha

Rs 25,000,000

Negotiable


නිදන කාමර 7 (bed rooms)
නාන කාමර 2 (bath rooms)
විසිත්ත කාමර 2 (living room)
මුලු තැන් ගෙවල් 3 (kitchen)
බැල්කනි 2
කා පෝච් එක සහිත වර්ග අඩි 4500 වන දෙමහල් නිවස.
මහ පාරට මීටර 50
මීගමුව නගරයට විනාඩි 20
කටුනායක ගුවන් තොටුපොළට විනාඩි 15
නිවසට පිවිසීමට මාර්ග දෙකකි.
සියලු පහසුකම් සහිත මන්සන්දිය මීටර 50
ඉඩම වටා අංග සම්පූර්ණ තාප්පය.


Address:
113/A තෙලබුගහමුල,කඩවල,කාටාන
Beds:
7
Baths:
2
House size:
4,500.0 sqft
Land size:
50.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0760660190
  • 0766170886

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell fast | Minuwangoda | SS IT Solution

Authorized ikman.lk agent in MinuwangodaShare this ad
Promote this ad