ඇසුරුමි අංශක සෙවක සේවිකාවන්-පාලපත්වෙල,

Posted by S S I M Company MEMBER
9 days

Job location
Matale
Company / Employer
S S I M Company
Job type
Full Time
Minimum qualification
Skilled Apprentice
Industry
Manufacturing
Business Function
Manufacturing
Role / Designation
ඇසුරුමි අංශක සෙවක සේවිකාවන්
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 40,000 - 45,000
Maximum age
50
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

නාලන්ද ,මාතලේ ,කුරුණෑගල ,දංකොටුව ,කුලියාපිටිය ,නිටිටඹුව,පස්යාල ,පන්නල ,හොරණ ,කොළඹ, අවට පිහිටි.

නුල්ඩස්,පපඩමි,බිස්කටි,ටොෆි,බිම,සෝසෙජස්,සොයා,මෙටිට,පාපිසි,පිටිකර පොල්කිරි,ප්ලාස්ටික්.කර්මාන්තශාලා ඇසුරැමි අංශ සේවක වක සේවිකාවන් අවස්‍යයි.

දක්ෂතාවය මත වෙනත් අංශ වෙත යොමු කෙරේ.

* වයස 17 - 50 ( ගැහැණු / පිරිමි )
* සේවා කාලය පැය 08 , පැය 12
* දිනක වැටුප 1500/-
* මාසිකව 45000/- දක්වා වැටුප් ගෙවීම්.
* ආහාර , නවාතැන් , සැපයේ.
* යහළුවන් , විවාහකයින් එකම ආයතනයකට

~~දිනපතා / සතිපතා / මාසිපතා වැටුප් ගෙවිම~~

වැඩි විස්තර දැනගැනිම සදහා APPLY FOR THIS JOB හි සදහන් දුරකථන අංකය හරහා වාමසන්න.


Similar ads