ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - පොලොන්නරුව

Posted by Maind Job (Pvt) Ltd MEMBER
7 days

Job location
Polonnaruwa
Company / Employer
Maind Job Pvt Ltd
Job type
Full Time
Minimum qualification
Skilled Apprentice
Industry
Manufacturing
Business Function
Manufacturing
Role / Designation
ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන්
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 35,000 - 38,000
Total vacancies
45
Maximum age
45
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

කුරුණෑගල ,මාතලේ ,දඹුල්ල ,අනුරාධපුර ,මාවතගම ,කැකිරාව ,හිගුරක්ගොඩ ,පුත්තලම ,දoකොටුව ,මිහින්තලේ ,පොලොන්නරුව ඇතුළු දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකින්

බීම ,බිස්කට් ,තීන්ත ,පාවහන් ,අයිස් ,නූඩ්ල්ස් ,ප්ලාස්ටික් ,සොසේජස් ,කඩදාසි ,ග්ලවුස් කර්මාන්තශාලාවන්හි
ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් අවශ්‍යයි.

දක්ෂතාවය මත වෙනත් අoශ වෙත යොමු කෙරේ.

* වයස 18 - 45 ( ගැහැණු / පිරිමි )
* වැටුප 38000/- දක්වා
* ආහාර ,නවාතැන් සැපයේ
* යහළුවන් / විවාහකයින් එකම ආයතනයකට

වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට APPLY FOR THIS JOB හි සදහන් දුරකථන අoකය හරහා විමසන්න.