ඇන්තූරියම් මල් පැල

For sale by Brawantha 18 Jan 9:42 pmMatara, Matara

Rs 250

Negotiable


ලේඩි ජේන් ( Lady Jane) වර්ග 6 ක් පමණ ( රෙඩ් චැම්පියන්, පර්පල් රේන්ජ් ඇතුලුව) ඇති සෙවන ගෘහයක ඇන්තූරියම් පැල 80 පමණ විකිණීමට ඇත. පැල වශයෙන් හෝ එකවර මිලදී ගැනීමට අමතන්න. මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක. පෝච්චි සහ අනෙකුත් ද්‍රවයද ලබා ගත හැකිය.
පැලයක මිල (කුඩා) : රු 250
ලොකු පැලයක මිල ( සිමෙන්ති පෝච්චිය) : රු 650

Report this ad

Contact

  • 0712555104
  • 0715793968

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads