ඇන්ටික්ස් සමරුවක්

For sale by tyronne 11 Feb 9:23 amNittambuwa, Gampaha

Rs 35,000

Negotiable


1981 රැජන ලංකාවට පැමිණිය වෙලාවේ වික්ටෝරියා Dam එක විවෘත කරපු අවස්ථාවේ නිකුත්කරන ලද සමරුවක්


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0775858248

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads