ඇදුම් කඩයක සියළු බඩු

For sale by Sell Fast | Galle Net Technologies 13 Feb 4:57 pmGalle, Galle

Rs 750,000

__ ඇදුම් කඩයක සියළු බඩු විකිණීමට __

සාරි සමග කාන්තා , පිරිමි ,ළමා ඇදුම් හා සෙටින් රෙදි තොගයක් ඇත.
සොකේස් 4 යි - 6x3
සුදු යකඩ රැක්ස් - රවුන් 2 යි / හතරැස් 1 යි / බාර් රැක්ස් 7 යි/ බිත්තියට සවිකරන රැක්ස් 11 ක පමණ ඇත.
හැන්කර්ස්
මිල ගණන් සාකච්චා කරගත හැක.
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.
ගොනාමුල්ල ,තල්ගම්පල
බණ්ඩාර හේරත්


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0774092026
  • 0713590530

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Galle Net Technologies

Authorized ikman.lk agent in Galle



Share this ad
Promote this ad