අඩක් නිමකල නිවසක් සහිත පර්චස් 15ක් ඉඩම මීගමුව

Posted on 19 Sep 10:44 am, Negombo, Gampaha

Rs 2,000,000 total price
Address:
302/97,sapumal uyana, dagonna,negombo.
Land type:
Other
Land size:
15.0 perches
Description
For sale by
Udantha ayomal
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Udantha ayomal
0775316914