අද කාලේ හොඳම ආයෝජනය

For sale by Dilru Enterprises MEMBER 8 Dec 5:55 pmKandy, Kandy

Rs 200,000

BRAND NEW BAJAJ THREEWHEALERS...

🔴ටයර් 2ක්/Gas silinder නොමිලේ🔴

🎁රක්ශනය නොමිලේ
🎁තවත් දීමනා සමග
(මෙම දීමනා December මාසය තුළදී පමණි)

අඩුම මුලික ගෙවිම සහ අඩුම වාරිකය...

👍මුලික ගෙවිම් - රු . 200,000 සිට...
👍අමතර ගාස්තු කිසිවක් නැත
👍පැයෙන් වාහනය අතට

👍ඔබ වෙතටම පැමිණ ලබා දෙන කඩිනම් සුහදශීලි සේවාව (🔸දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකට🔸)

🔵ඔබගේ පරණ බජාජ් ත්‍රීරෝද රථය අප වෙත විකිණීමට හෝ අලුත් ත්‍රීරෝද රථයක් සදහා හුවමාරු කරගත හැක

💎ෆිනෑන්ස් arrears සහිත ත්‍රීරෝද රථ settle කර මිලදී ගනු ලැබේ💎

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න...
♦️දිල්රු එන්ටර්ප්‍රයිසස්♦️

Bajaj RE Threewhealers...
👍Downpayment - Rs. 200,000 only
👍No additional charges
🎁Insurance free
🔴Two tyres/ gas silinder free

(This free offers apply only for December month)

♦️DILRU ENTERPRISES♦️


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0777204570
  • 0771920303

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Dilru Enterprises

Best ServiceShare this ad
Promote this ad