ආරක්ෂක නිලධාරීන් සහ නිලධාරිනියන් - නුවර

Posted by Kithlanka MEMBER
2 days

Job location
Kandy
Company / Employer
kithlanka
Job type
Full Time
Industry
Manpower & Security
Business Function
Security
Role / Designation
ආරක්ෂක නිලධාරීන් නිලධාරිනියන්
Salary (per month)
Rs 35,000 - 55,000
Total vacancies
65
Maximum age
60
Gender preference
Any
Skills
0
Required experience (years)
0

About the role

සුදුසුකම් අනවශ්‍ය වයස අවු;18-60 අතර (ගැ,පි) LSO , JSO,OIC ,VO ආරක්ෂක නිලධාරීන් සහ නිලධාරිනියන් නුවර දිගන ගම්පොල නාවලපිටිය හැටන් නුවරඑලිය බදුල්ල බන්ඩාරවේල දඹූල්ල මාතලේ කටුගස්තොට කුරැණෑගල පේරාදෙනිය පිලිමතලවා මාවනැල්ල කැගල්ල කොළඹ ආදි නගරවල සේවයට LSO , JSO,OIC ,ISO, VO තනතුරු සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් සහ නිලධාරිනියන් අවශ්‍යයි
වයස අවු;18-60 අතර (ගැ,පි)
ආහාර,නවාතැන් සමග නිල ඇදුම් නොමිලේ
සුදුසුකම් අනවශ්‍යයි
55000/= දක්වා වැටුප්
-------------------------------------------------------------------------------------
sudusukam anavaśya vayasa avu;18-60 atara (gæ,pi) LSO , JSO,OIC ,VO ārakṣaka niladhārīn saha niladhāriniyan nuvara digana gampola nāvalapiṭiya hæṭan nuvaraeliya badulla banḍāravēla dam̆būlla mātalē kaṭugastoṭa kuræṇǣgala pērādeniya pilimatalavā māvanælla kægalla koḷam̆ba ādi nagaravala sēvayaṭa LSO , JSO,OIC ,ISO, VO tanaturu san̆dahā ārakṣaka niladhārīn saha niladhāriniyan avaśyayi
vayasa avu;18-60 atara (gæ,pi)
āhāra,navātæn samaga nila ædum nomilē
sudusukam anavaśyayi
55000/= dakvā væṭup
-----------------------------------------------------------------------------
கூட தகுதி வயது; மற்றும் 18-60 (கையகப்படுத்தல், ப) LSO, JSO, பொறுப்பதிகாரி, வோ மற்றும் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் திகன கண்டி, கம்பளை, நாவலப்பிட்டி, ஹட்டன், நுவரெலியா, பதுளை, தம்புல்லா banḍāravēla kuræṇǣgala பேராதனை pilimatalavā மாவனெல்ல Vaunia LSO சேவை கொழும்பு பழைய நகரங்களில் JSO, பொறுப்பதிகாரி மாத்தளையில் கண்டி ISO மற்றும் VOC பதிவிற்காக பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் தேவை
வயது 18 முதல் 60 (g, p)
உணவு, இலவச சீருடைகள் தங்குமிடங்கள்
தேவையான தகுதிகள்
55000 / = வரை சம்பளம்