6 සිට 11 ශ්‍රේණි සඳහා ගණිතය

For sale by Madumi ama 26 Jun 12:01 pmMatara, Matara

Rs 2,000

Negotiable


ඔබේ දරුවා ගණිතයට දුර්වලද? ගණිත ගැටළු සරලව විසඳන්න එන්න අප හා එක්වන්න....
6 සිට 11 ශ්‍රේණි සඳහා තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය උපාධිධාරිනියක විසින් මෙහෙයවයි......


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0718952039

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads