வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
விலை (ரூ)

-

மாதிரி ஆண்டு

-

தூரம்

-

Nissan Vanette GL 2006
Nissan Vanette GL 2006

150,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்நேற்று 10:33 முற்பகல், கொழும்பு, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 3,675,000

Nissan Vanette 1992
Nissan Vanette 1992

255,000 கி.மீ

15 நவம் 2:17 பிற்பகல், காலி, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,495,000

Nissan E25 caraven Box. 2002
Nissan E25 caraven Box. 2002

150,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்இன்று 12:26 முற்பகல், புத்தளம், வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 4,000,000

Nissan vanat 1993
Nissan vanat 1993

230,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்28 நவம் 7:21 பிற்பகல், காலி, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,575,000

Nissan Caravan VX 1995
Nissan Caravan VX 1995

150,000 கி.மீ

நேற்று 9:20 பிற்பகல், குருணாகலை, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 3,600,000

Nissan 59 VANAT HIRUFF 1993
Nissan 59 VANAT HIRUFF 1993

325,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்01 டிசம் 8:51 பிற்பகல், கண்டி, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,390,000

Nissan CARAVAN GX 2012
Nissan CARAVAN GX 2012

17,500 கி.மீ

அங்கத்துவம்30 நவம் 2:12 பிற்பகல், கொழும்பு, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 7,475,000

Nissan Caravan 1991
Nissan Caravan 1991

196,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்26 நவம் 11:32 முற்பகல், கொழும்பு, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 2,550,000

Nissan Caravan E24 1994
Nissan Caravan E24 1994

125,000 கி.மீ

நேற்று 6:57 பிற்பகல், கம்பஹா, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 2,850,000

Nissan Caravan 1999
Nissan Caravan 1999

300,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்29 நவம் 11:51 முற்பகல், களுத்துறை, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 3,590,000

Nissan caravan 1999
Nissan caravan 1999

175,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்நேற்று 6:21 பிற்பகல், கம்பஹா, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 3,350,000

Nissan Venette 1993
Nissan Venette 1993

199,000 கி.மீ

நேற்று 6:20 பிற்பகல், கம்பஹா, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,705,000

Nissan Vannete 1987
Nissan Vannete 1987

300,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்01 டிசம் 9:22 முற்பகல், களுத்துறை, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 790,000

Nissan SERENA FX 1997
Nissan SERENA FX 1997

154,000 கி.மீ

நேற்று 4:27 பிற்பகல், கொழும்பு, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 2,050,000

Nissan vennet 2004
Nissan vennet 2004

150,000 கி.மீ

17 நவம் 7:18 பிற்பகல், புத்தளம், வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 3,100,000

Nissan CARAVAN 1993
Nissan CARAVAN 1993

250,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்29 நவம் 4:14 பிற்பகல், கேகாலை, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 3,200,000

Nissan caravan E25 2007
Nissan caravan E25 2007

132,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்நேற்று 4:13 பிற்பகல், அனுராதபுரம், வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 4,400,000

Nissan Caravan BRG 1981
Nissan Caravan BRG 1981

155,000 கி.மீ

நேற்று 4:04 பிற்பகல், கொழும்பு, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 550,000

Nissan caravan 1987
Nissan caravan 1987

149,000 கி.மீ

நேற்று 3:50 பிற்பகல், கம்பஹா, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 2,375,000

Nissan VANNET LION FACE 2000
Nissan VANNET LION FACE 2000

210,000 கி.மீ

நேற்று 3:23 பிற்பகல், காலி, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 2,875,000

Nissan Vanette 2002
Nissan Vanette 2002

169,000 கி.மீ

21 நவம் 7:04 பிற்பகல், கம்பஹா, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 3,040,000

Nissan Serena 1995
Nissan Serena 1995

150,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்29 நவம் 3:03 பிற்பகல், கொழும்பு, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,350,000

Nissan Vannet 1998
Nissan Vannet 1998

150,000 கி.மீ

நேற்று 2:55 பிற்பகல், களுத்துறை, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,800,000

Nissan Serrina 1992
Nissan Serrina 1992

68,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்27 நவம் 11:21 முற்பகல், குருணாகலை, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,500,000

Nissan Caravan E25 2009
Nissan Caravan E25 2009

108,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்நேற்று 1:43 பிற்பகல், கம்பஹா, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 4,800,000

Nissan Carovon 1990
Nissan Carovon 1990

120,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்நேற்று 1:21 பிற்பகல், கண்டி, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 2,500,000

Nissan Caravan 1992
Nissan Caravan 1992

0 கி.மீ

நேற்று 1:02 பிற்பகல், கம்பஹா, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 3,500,000

ikman.lk பற்றி பாதுகாப்புடன் திகழவும்!

விற்பனையாளரை தொடர்புகொள்ள முதல் அறிவுறுத்தல்கனை வாசிக்கவும்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்