வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
விலை (ரூ)

-

மாதிரி ஆண்டு

-

தூரம்

-

Isuzu Journey L Bus 1991
Isuzu Journey L Bus 1991

550,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்26 ஒக்டோ 9:15 முற்பகல், குருணாகலை, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,950,000

Isuzu Journey L 1991
Isuzu Journey L 1991

200,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்25 ஒக்டோ 1:36 பிற்பகல், குருணாகலை, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,525,000

Isuzu wsr 1993
Isuzu wsr 1993

100,000 கி.மீ

26 ஒக்டோ 3:49 பிற்பகல், கண்டி, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,200,000

Isuzu Fargo 1985
Isuzu Fargo 1985

150,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்26 ஒக்டோ 1:19 பிற்பகல், கொழும்பு, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 900,000

Isuzu Journey L Bus 1991
Isuzu Journey L Bus 1991

550,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்26 ஒக்டோ 9:15 முற்பகல், குருணாகலை, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,950,000

Isuzu Fargo 1983
Isuzu Fargo 1983

1,500 கி.மீ

25 ஒக்டோ 2:08 பிற்பகல், கம்பஹா, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 640,000

Isuzu Fargo 1994
Isuzu Fargo 1994

40,000 கி.மீ

24 ஒக்டோ 10:48 பிற்பகல், கம்பஹா, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,450,000

Isuzu Jerny l 1991
Isuzu Jerny l 1991

350,000 கி.மீ

23 ஒக்டோ 6:21 பிற்பகல், குருணாகலை, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,900,000

Isuzu FARGO 1989
Isuzu FARGO 1989

100,000 கி.மீ

23 ஒக்டோ 2:27 பிற்பகல், கொழும்பு, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,300,000

Isuzu Fargo, White 1991
Isuzu Fargo, White 1991

100,000 கி.மீ

22 ஒக்டோ 2:47 பிற்பகல், கொழும்பு, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,330,000

Isuzu Fargo 1998
Isuzu Fargo 1998

120,000 கி.மீ

21 ஒக்டோ 8:18 பிற்பகல், கேகாலை, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,450,000

Isuzu Fargo 1985
Isuzu Fargo 1985

150,000 கி.மீ

21 ஒக்டோ 4:47 பிற்பகல், மொனராகலை, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,104,300

Isuzu Jarne 1988
Isuzu Jarne 1988

350,000 கி.மீ

20 ஒக்டோ 5:09 பிற்பகல், அனுராதபுரம், வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 2,050,000

Isuzu Journey 2008
Isuzu Journey 2008

180,000 கி.மீ

20 ஒக்டோ 12:13 பிற்பகல், கொழும்பு, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 5,000,000

Isuzu fargo 1988
Isuzu fargo 1988

120,000 கி.மீ

20 ஒக்டோ 10:44 முற்பகல், கொழும்பு, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 950,000

Isuzu Fargo 1989
Isuzu Fargo 1989

100,000 கி.மீ

19 ஒக்டோ 9:12 பிற்பகல், கம்பஹா, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,325,000

Isuzu Fargo 1989
Isuzu Fargo 1989

132,023 கி.மீ

19 ஒக்டோ 6:45 பிற்பகல், கம்பஹா, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 675,000

Isuzu JOURNEY 2011
Isuzu JOURNEY 2011

194,134 கி.மீ

அங்கத்துவம்19 ஒக்டோ 2:43 பிற்பகல், கொழும்பு, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 6,900,000

Isuzu Journey L 1989
Isuzu Journey L 1989

100,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்19 ஒக்டோ 2:11 பிற்பகல், புத்தளம், வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 2,200,000

Isuzu Journey L 1992
Isuzu Journey L 1992

301,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்18 ஒக்டோ 1:44 பிற்பகல், கம்பஹா, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 2,750,000

Isuzu Jurney L 1988
Isuzu Jurney L 1988

250,000 கி.மீ

17 ஒக்டோ 5:01 பிற்பகல், காலி, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,800,000

Isuzu Jurney 1984
Isuzu Jurney 1984

150,000 கி.மீ

17 ஒக்டோ 4:57 பிற்பகல், கொழும்பு, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 725,000

Isuzu Jurney L 1989
Isuzu Jurney L 1989

100,000 கி.மீ

13 ஒக்டோ 9:45 முற்பகல், களுத்துறை, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 3,950,000

Isuzu fargo 1981
Isuzu fargo 1981

150,000 கி.மீ

12 ஒக்டோ 3:23 பிற்பகல், கம்பஹா, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,050,000

Isuzu journey 1984
Isuzu journey 1984

565,656 கி.மீ

12 ஒக்டோ 1:41 பிற்பகல், மாத்தறை, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,900,000

Isuzu fargo - white 1987
Isuzu fargo - white 1987

403,300 கி.மீ

11 ஒக்டோ 6:03 பிற்பகல், கம்பஹா, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 375,000

ikman.lk பற்றி பாதுகாப்புடன் திகழவும்!

விற்பனையாளரை தொடர்புகொள்ள முதல் அறிவுறுத்தல்கனை வாசிக்கவும்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்