வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
விலை (ரூ)

-

மாதிரி ஆண்டு

-

தூரம்

-

Daihatsu hijet 2000
Daihatsu hijet 2000

160,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்03 டிசம் 8:30 பிற்பகல், கம்பஹா, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,275,000

Daihatsu Hijet 2007
Daihatsu Hijet 2007

112,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்நேற்று 8:59 பிற்பகல், கொழும்பு, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,880,000

Daihatsu Haijet 2008
Daihatsu Haijet 2008

145,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்நேற்று 6:00 பிற்பகல், கம்பஹா, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 2,035,000

Daihatsu Hijet 2009
Daihatsu Hijet 2009

125,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்06 டிசம் 11:44 முற்பகல், கொழும்பு, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 2,090,000

Daihatsu Zebra 1999
Daihatsu Zebra 1999

75,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்நேற்று 8:42 முற்பகல், காலி, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,225,000

Daihatsu HIJET 1999
Daihatsu HIJET 1999

110,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்நேற்று 7:46 முற்பகல், கண்டி, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,450,000

Daihatsu HIJET 2007
Daihatsu HIJET 2007

90,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்நேற்று 7:45 முற்பகல், கண்டி, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 2,050,000

Daihatsu Hijet 1999
Daihatsu Hijet 1999

85,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்07 டிசம் 6:37 பிற்பகல், கம்பஹா, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,300,000

Daihatsu hijet 2011
Daihatsu hijet 2011

46,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்07 டிசம் 3:35 பிற்பகல், கொழும்பு, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 2,250,000

Daihatsu Hiject 2007
Daihatsu Hiject 2007

92,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்07 டிசம் 11:22 முற்பகல், களுத்துறை, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,895,000

Daihatsu hijet 2007
Daihatsu hijet 2007

60,000 கி.மீ

06 டிசம் 3:06 பிற்பகல், கம்பஹா, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,950,000

Daihatsu Delta Diesel 1980
Daihatsu Delta Diesel 1980

200,000 கி.மீ

06 டிசம் 10:45 முற்பகல், களுத்துறை, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 680,000

Daihatsu Hijet 2002
Daihatsu Hijet 2002

128,000 கி.மீ

05 டிசம் 1:52 பிற்பகல், களுத்துறை, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,575,000

Daihatsu Hijet 2002
Daihatsu Hijet 2002

88,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்05 டிசம் 6:26 முற்பகல், மாத்தளை, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,435,000

Daihatsu HIJET 2007
Daihatsu HIJET 2007

115,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்04 டிசம் 1:23 பிற்பகல், மாத்தளை, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,850,000

Daihatsu hijet 2000
Daihatsu hijet 2000

160,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்03 டிசம் 8:30 பிற்பகல், கம்பஹா, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,275,000

Daihatsu Hijet 2013
Daihatsu Hijet 2013

34,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்03 டிசம் 6:29 முற்பகல், கொழும்பு, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 2,550,000

Daihatsu hijet 2013
Daihatsu hijet 2013

30,000 கி.மீ

02 டிசம் 3:36 பிற்பகல், கொழும்பு, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 2,560,000

Daihatsu HIJET 2003
Daihatsu HIJET 2003

125,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்02 டிசம் 2:36 பிற்பகல், மாத்தளை, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,475,000

Daihatsu Hijet 2001
Daihatsu Hijet 2001

94,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்02 டிசம் 12:59 பிற்பகல், மாத்தளை, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,435,000

Daihatsu Hijet 2014
Daihatsu Hijet 2014

20,350 கி.மீ

29 நவம் 1:42 பிற்பகல், கொழும்பு, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 2,550,000

Daihatsu hi jet 2007
Daihatsu hi jet 2007

144,000 கி.மீ

27 நவம் 8:32 பிற்பகல், புத்தளம், வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 2,040,000

Daihatsu hijet 2000
Daihatsu hijet 2000

105,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்27 நவம் 9:53 முற்பகல், களுத்துறை, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,250,000

Daihatsu Hijet 1999
Daihatsu Hijet 1999

112,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்27 நவம் 8:00 முற்பகல், கண்டி, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,285,000

Daihatsu HIJET 2007
Daihatsu HIJET 2007

150,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்26 நவம் 4:49 பிற்பகல், கொழும்பு, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,850,000

Daihatsu Hijet Van 1999
Daihatsu Hijet Van 1999

150,000 கி.மீ

அங்கத்துவம்26 நவம் 2:59 பிற்பகல், கம்பஹா, வேன்கள் மற்றும் பஸ்கள்

ரூ 1,295,000

ikman.lk பற்றி பாதுகாப்புடன் திகழவும்!

விற்பனையாளரை தொடர்புகொள்ள முதல் அறிவுறுத்தல்கனை வாசிக்கவும்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்