Canon 70-200mm is2 Lens Rent
Canon 70-200mm is2 Lens Rent

அங்கத்துவம்03 ஒக்டோ 3:58 பிற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

ரூ 2,800

wedding photography
wedding photography

08 ஒக்டோ 8:34 முற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

Canon 6D DSLR For Rent
Canon 6D DSLR For Rent

அங்கத்துவம்05 ஒக்டோ 9:00 பிற்பகல், கம்பஹா, சேவைகள்

ரூ 1,000

DSLR Photography Product Box For Rent
DSLR Photography Product Box For Rent

அங்கத்துவம்இன்று 2:10 பிற்பகல், கம்பஹா, சேவைகள்

ரூ 750

Projector, Sound, Light Rent
Projector, Sound, Light Rent

அங்கத்துவம்07 ஒக்டோ 12:46 பிற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

ரூ 1,000

Canon 5D Camera Rent
Canon 5D Camera Rent

அங்கத்துவம்இன்று 10:16 முற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

ரூ 4,500

panthom drone renting
panthom drone renting

அங்கத்துவம்இன்று 10:15 முற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

ரூ 15,000

L.E.D Light panels renting
L.E.D Light panels renting

அங்கத்துவம்இன்று 10:15 முற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

ரூ 1,500

Drone / Coptercam/ Arial videography
Drone / Coptercam/ Arial videography

அங்கத்துவம்இன்று 10:15 முற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

ரூ 15,000

Dji Panthom Drone renting
Dji Panthom Drone renting

அங்கத்துவம்இன்று 10:14 முற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

ரூ 12,500

Advertising solutions
Advertising solutions

அங்கத்துவம்இன்று 8:43 முற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

Brand Promotions and Activations
Brand Promotions and Activations

அங்கத்துவம்இன்று 8:42 முற்பகல், கம்பஹா, சேவைகள்

Dji osmo for rent
Dji osmo for rent

அங்கத்துவம்24 செப்ட் 9:01 முற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

ரூ 3,500

DTV Satellite Troubleshooting&Services
DTV Satellite Troubleshooting&Services

அங்கத்துவம்07 ஒக்டோ 10:15 பிற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

ரூ 1,500

Event Photography and Filming
Event Photography and Filming

அங்கத்துவம்நேற்று 12:12 முற்பகல், கம்பஹா, சேவைகள்

Wedding Photography
Wedding Photography

அங்கத்துவம்நேற்று 12:01 முற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

Birthday, Event Photography
Birthday, Event Photography

அங்கத்துவம்22 ஒக்டோ 9:25 முற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

ரூ 6,000

Photography Studio | 24 hours
Photography Studio | 24 hours

21 ஒக்டோ 10:16 முற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

ரூ 5,000

Wedding Photography
Wedding Photography

20 ஒக்டோ 5:55 பிற்பகல், கம்பஹா, சேவைகள்

ரூ 75,000

Multimeadia Projector,Lighting,Sound
Multimeadia Projector,Lighting,Sound

அங்கத்துவம்20 ஒக்டோ 10:17 முற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

ரூ 1,000

WEDDING PHOTOGRAPHY-STUDIO NISHAN
WEDDING PHOTOGRAPHY-STUDIO NISHAN

அங்கத்துவம்20 ஒக்டோ 8:44 முற்பகல், அனுராதபுரம், சேவைகள்

PROJECTORS FOR RENT (FULL HD)
PROJECTORS FOR RENT (FULL HD)

அங்கத்துவம்20 ஒக்டோ 7:49 முற்பகல், கம்பஹா, சேவைகள்

ரூ 5,000

Rent A DSLR Camera
Rent A DSLR Camera

அங்கத்துவம்19 ஒக்டோ 7:36 பிற்பகல், கம்பஹா, சேவைகள்

ரூ 1,750

PROJECTORS FOR RENT (Multi Media)
PROJECTORS FOR RENT (Multi Media)

அங்கத்துவம்19 ஒக்டோ 2:19 பிற்பகல், கம்பஹா, சேவைகள்

ரூ 3,500

Photography
Photography

அங்கத்துவம்19 ஒக்டோ 11:27 முற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

Wedding Photography
Wedding Photography

அங்கத்துவம்19 ஒக்டோ 10:05 முற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

ரூ 20,000

Photography Slave Flash For Rent
Photography Slave Flash For Rent

அங்கத்துவம்19 ஒக்டோ 9:01 முற்பகல், கம்பஹா, சேவைகள்

ரூ 1,000

ikman.lk பற்றி பாதுகாப்புடன் திகழவும்!

விற்பனையாளரை தொடர்புகொள்ள முதல் அறிவுறுத்தல்கனை வாசிக்கவும்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்