Auto A/C repair/service
Auto A/C repair/service

அங்கத்துவம்16 ஒக்டோ 6:15 பிற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

TV REPAIRS ~ Home Visit
TV REPAIRS ~ Home Visit

அங்கத்துவம்29 செப்ட் 5:59 பிற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

House Wiring and all Electrical Services
House Wiring and all Electrical Services

அங்கத்துவம்24 மே 6:10 பிற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

Master Engineering
Master Engineering

அங்கத்துவம்22 ஒக்டோ 12:23 பிற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

dialog TV fixing
dialog TV fixing

அங்கத்துவம்இன்று 7:26 முற்பகல், கம்பஹா, சேவைகள்

d2h multi room connection
d2h multi room connection

அங்கத்துவம்இன்று 7:12 முற்பகல், கம்பஹா, சேவைகள்

Satellite express service
Satellite express service

அங்கத்துவம்22 ஒக்டோ 9:44 பிற்பகல், கம்பஹா, சேவைகள்

Sun Direct Six Month Subscription
Sun Direct Six Month Subscription

அங்கத்துவம்நேற்று 9:22 பிற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

ரூ 8,499

CCTV Installation
CCTV Installation

அங்கத்துவம்18 ஒக்டோ 4:16 பிற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

ரூ 20,500

Male Free TV Channels
Male Free TV Channels

அங்கத்துவம்நேற்று 5:00 பிற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

ரூ 29,500

CCTV camera solution
CCTV camera solution

அங்கத்துவம்நேற்று 4:36 பிற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

CCTV installation ( 4 Cameras)
CCTV installation ( 4 Cameras)

அங்கத்துவம்14 ஒக்டோ 9:59 முற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

ரூ 29,500

Air condition  repair  and service
Air condition repair and service

09 செப்ட் 12:52 பிற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

D COOL ENGINEERING
D COOL ENGINEERING

14 ஒக்டோ 3:14 பிற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

LCD/LED/PLASMA TV repairs
LCD/LED/PLASMA TV repairs

அங்கத்துவம்18 ஒக்டோ 7:32 பிற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

ரூ 500

Sony PSP Repair & Modifications Services
Sony PSP Repair & Modifications Services

அங்கத்துவம்நேற்று 10:51 முற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

ரூ 1,000

Fridge & Washing machine repairing
Fridge & Washing machine repairing

அங்கத்துவம்16 ஒக்டோ 5:41 பிற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்

Lens Cleaning & Repairs
Lens Cleaning & Repairs

அங்கத்துவம்26 ஒக்டோ 7:36 பிற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்

Domestic and Industrial Electrical woks
Domestic and Industrial Electrical woks

26 ஒக்டோ 6:48 பிற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்

Mobiles Touch Replacements
Mobiles Touch Replacements

அங்கத்துவம்26 ஒக்டோ 1:22 பிற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

ரூ 1,500

refrigerator repairing and service
refrigerator repairing and service

அங்கத்துவம்25 ஒக்டோ 11:33 பிற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

All kind of electrical works
All kind of electrical works

25 ஒக்டோ 9:16 பிற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

Roller door for house
Roller door for house

அங்கத்துவம்25 ஒக்டோ 4:41 பிற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

best Satellite service
best Satellite service

அங்கத்துவம்24 ஒக்டோ 5:41 பிற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

ரூ 1,500

House Wiring and Electrical
House Wiring and Electrical

அங்கத்துவம்24 ஒக்டோ 2:38 முற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்

Cctv Installation
Cctv Installation

அங்கத்துவம்23 ஒக்டோ 4:05 பிற்பகல், கொழும்பு, சேவைகள்

ரூ 19,900

air condition & refrigerator repair
air condition & refrigerator repair

அங்கத்துவம்22 ஒக்டோ 5:41 பிற்பகல், கம்பஹா, சேவைகள்

ikman.lk பற்றி பாதுகாப்புடன் திகழவும்!

விற்பனையாளரை தொடர்புகொள்ள முதல் அறிவுறுத்தல்கனை வாசிக்கவும்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்