துறை
Travel Assistant (Female)
Travel Assistant (Female)

Shima International

அங்கத்துவம்07 டிசம் 12:34 பிற்பகல், மட்டக்களப்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Travel Assistant (Female)
Travel Assistant (Female)

Shima International

அங்கத்துவம்07 டிசம் 12:34 பிற்பகல், மட்டக்களப்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Junior Travel Executive (Male)

Private Poster

06 டிசம் 10:45 முற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Logistic Assistant (Male)
Logistic Assistant (Male)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

அங்கத்துவம்28 நவம் 7:47 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Reservation Executive (Female)
Reservation Executive (Female)

Arablanka Tours & Travels

28 நவம் 9:39 முற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Travels & Tourism Executive
Travels & Tourism Executive

Tradarea (Pvt) ltd

அங்கத்துவம்26 நவம் 12:35 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Tourist Guide
Tourist Guide

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

அங்கத்துவம்24 நவம் 6:00 பிற்பகல், காலி, இலங்கையில் வேலைகள்

பகுதி நேரம்

Tour Executive (Female )
Tour Executive (Female )

Vishawa Lanka Tours (PVT) Ltd

24 நவம் 5:03 பிற்பகல், கம்பஹா, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Executive - Contract Logistic
Executive - Contract Logistic

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

அங்கத்துவம்24 நவம் 1:30 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Tour Executive
Tour Executive

Speed Group

அங்கத்துவம்23 நவம் 10:24 முற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Junior Export Documentation Executive
Junior Export Documentation Executive

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

அங்கத்துவம்23 நவம் 6:37 முற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Ticketing Executive

Private Poster

22 நவம் 8:42 முற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Travel Assistant (Female)
Travel Assistant (Female)

Fancy Travels

21 நவம் 4:32 பிற்பகல், குருணாகலை, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Tour Executive
Tour Executive

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

அங்கத்துவம்19 நவம் 4:18 பிற்பகல், கம்பஹா, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Junior Travel Executive (Male)
Junior Travel Executive (Male)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

அங்கத்துவம்17 நவம் 11:49 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Travel Executive

Private Poster

16 நவம் 2:53 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Tour Executive
Tour Executive

Pearl Lanka

16 நவம் 10:24 முற்பகல், கம்பஹா, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Ticketing & Travel Assistant (Female)
Ticketing & Travel Assistant (Female)

Gagana Lanka

15 நவம் 3:53 பிற்பகல், கண்டி, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Wharf Clerk - Shipping & Freight
Wharf Clerk - Shipping & Freight

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

அங்கத்துவம்13 நவம் 11:56 முற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Senior Logistic Executive
Senior Logistic Executive

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

அங்கத்துவம்12 நவம் 10:08 பிற்பகல், கம்பஹா, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Airline Ticketing Officer (Female)
Airline Ticketing Officer (Female)

Galaxy Tours

11 நவம் 12:27 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

VISA Executive
VISA Executive

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

அங்கத்துவம்10 நவம் 4:06 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Tour Executive
Tour Executive

Theme Travels International

09 நவம் 5:11 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Travel Executive

Madusha Kulathunga

09 நவம் 2:44 பிற்பகல், இரத்தினபுரி, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Documentation Assistants - Shipping
Documentation Assistants - Shipping

Logistics Company

07 நவம் 5:16 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Wharf Assistant - Shipping
Wharf Assistant - Shipping

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

அங்கத்துவம்04 நவம் 11:21 முற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

பாதுகாப்பாக இருங்கள்

வேலை தொடர்பான போலி விளம்பரங்களை தவிர்ப்பதற்கான குறிப்புக்கள

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்