துறை
Sushi Cook - Sri Lanka
Sushi Cook - Sri Lanka

Kami Maki - Japanese Fusion Cuisine

அங்கத்துவம்17 ஒக்டோ 2:09 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Cook(Chinese & Western) - Sri Lanka
Cook(Chinese & Western) - Sri Lanka

Red Dragon Hotel

22 நிமிடங்கள் முன்பு, கம்பஹா, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Cook(Chinese & Western) - Sri Lanka
Cook(Chinese & Western) - Sri Lanka

Red Dragon Hotel

22 நிமிடங்கள் முன்பு, கம்பஹா, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Baker -cake decorater Sri Lanka

Private Poster

03 டிசம் 7:18 முற்பகல், கம்பஹா, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Commis Chef I. II. Ill - Sri Lanka
Commis Chef I. II. Ill - Sri Lanka

Target Consulting

அங்கத்துவம்02 டிசம் 9:18 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Crew Manager - Sri Lanka

Optimo International - Anuradhapura

அங்கத்துவம்02 டிசம் 9:09 பிற்பகல், அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Waiter/Waitress - Sri Lanka

Private Poster

02 டிசம் 3:07 பிற்பகல், மாத்தறை, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Delivery Riders - Sri Lanka
Delivery Riders - Sri Lanka

TraveLine Global (Pvt) Ltd.

அங்கத்துவம்01 டிசம் 9:31 பிற்பகல், கம்பஹா, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Waitress - Sri Lanka
Waitress - Sri Lanka

Target Consulting

அங்கத்துவம்30 நவம் 11:02 முற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Catering Operations Manager (Male)
Catering Operations Manager (Male)

Donstanley Catering

அங்கத்துவம்29 நவம் 9:09 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Artistic Cake Decorators

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

அங்கத்துவம்29 நவம் 4:24 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Host & Hostess
Host & Hostess

Target Consulting

அங்கத்துவம்29 நவம் 9:42 முற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Cooks - Sri Lanka
Cooks - Sri Lanka

Target Consulting

அங்கத்துவம்28 நவம் 7:48 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Chef de Partie - Sri Lanka
Chef de Partie - Sri Lanka

Target Consulting

அங்கத்துவம்28 நவம் 7:44 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Cook - Sri Lanka
Cook - Sri Lanka

Caffe Michaelangelo

அங்கத்துவம்28 நவம் 3:26 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Chinese Cook - Sri Lanka

Private Poster

28 நவம் 2:29 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Bartender - Sri Lanka
Bartender - Sri Lanka

Target Consulting

அங்கத்துவம்28 நவம் 12:59 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Cook - Sri Lanka

Hotel Kanaro

28 நவம் 11:56 முற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Cook - Sri Lanka

Private Poster

28 நவம் 9:27 முற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Kitchen Helpers - Sri Lanka

Lebanese Restaurant

26 நவம் 4:57 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Chef - Sri Lanka

Lebanese Restaurant

26 நவம் 4:49 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Waiter - Sri Lanka (Male/Female)
Waiter - Sri Lanka (Male/Female)

Lebanese Restaurant

26 நவம் 4:47 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Cook - Sri Lanka
Cook - Sri Lanka

Villa Tangalle Lagoon

25 நவம் 4:58 பிற்பகல், அம்பாந்தோட்டை, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Cook - Sri Lanka

Private Poster

24 நவம் 3:12 பிற்பகல், கம்பஹா, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Waiters - Sri Lanka
Waiters - Sri Lanka

Target Consulting

அங்கத்துவம்23 நவம் 10:31 முற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Cooks - Sri Lanka
Cooks - Sri Lanka

Target Consulting

அங்கத்துவம்21 நவம் 5:16 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Trainee Crew Members (Male) - Sri Lanka
Trainee Crew Members (Male) - Sri Lanka

Don Stanley's Group

அங்கத்துவம்19 நவம் 5:26 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

பாதுகாப்பாக இருங்கள்

வேலை தொடர்பான போலி விளம்பரங்களை தவிர்ப்பதற்கான குறிப்புக்கள

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்