துறை
Surveyor Technician

Private Poster

03 டிசம் 7:06 முற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Site Supervisor
Site Supervisor

Batuwangala Tea Factory

இன்று 11:41 முற்பகல், காலி, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Site Supervisor
Site Supervisor

Batuwangala Tea Factory

இன்று 11:41 முற்பகல், காலி, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Quantity Surveyor
Quantity Surveyor

Okanta engineering (Pvt) Ltd

நேற்று 4:17 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Quantity Surveyor
Quantity Surveyor

Country Floors Trading

06 டிசம் 4:02 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Technical Officers

Abhises Engineering (Pvt) Ltd

03 டிசம் 10:24 பிற்பகல், குருணாகலை, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Surveyor Technician

Private Poster

03 டிசம் 7:06 முற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Chartered Architect
Chartered Architect

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

அங்கத்துவம்03 டிசம் 1:30 முற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Chartered Engineers
Chartered Engineers

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

அங்கத்துவம்01 டிசம் 9:34 பிற்பகல், அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Autocad Draughtsmen
Autocad Draughtsmen

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

அங்கத்துவம்01 டிசம் 9:33 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Quantity Surveyor

Rikota Holdings (Pvt) Ltd

01 டிசம் 3:34 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Quantity Surveyors
Quantity Surveyors

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

அங்கத்துவம்01 டிசம் 11:46 முற்பகல், அனுராதபுரம், இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Site Supervisor

Private Poster

01 டிசம் 9:04 முற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Project Coordinator (Female)

Private Poster

30 நவம் 4:41 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Quantity Surveyor

Nara Engineers & Contractors

அங்கத்துவம்30 நவம் 4:23 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Trainee Projects Coordinator

Nara Engineers & Contractors

அங்கத்துவம்30 நவம் 3:43 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Quantity Surveyor (Female)
Quantity Surveyor (Female)

Sell Fast Kadawatha Global EMS

அங்கத்துவம்30 நவம் 12:53 பிற்பகல், கம்பஹா, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Auto-cad Draftsman - Construction
Auto-cad Draftsman - Construction

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

அங்கத்துவம்29 நவம் 8:40 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Site Supervisor
Site Supervisor

Pyramid

29 நவம் 3:47 பிற்பகல், குருணாகலை, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Telecom Technicians (Riggers)
Telecom Technicians (Riggers)

Tech Ventures (Pvt) Ltd

28 நவம் 4:49 பிற்பகல், கம்பஹா, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Senior Technical Officer - Construction
Senior Technical Officer - Construction

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

அங்கத்துவம்28 நவம் 10:09 முற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Civil Engineer
Civil Engineer

Anudi ads | Sell fast - Maharagama

அங்கத்துவம்23 நவம் 3:05 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Quantity Surveyor
Quantity Surveyor

Isuru Recruitment - Maharagama

அங்கத்துவம்22 நவம் 5:55 முற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Civil Engineer
Civil Engineer

Keells Super Careers

அங்கத்துவம்19 நவம் 5:52 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Chartered Architect
Chartered Architect

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

அங்கத்துவம்19 நவம் 5:39 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

Assistant Civil & Project Engineer
Assistant Civil & Project Engineer

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

அங்கத்துவம்19 நவம் 5:39 பிற்பகல், கம்பஹா, இலங்கையில் வேலைகள்

ஒப்பந்த

Quantity Surveyor
Quantity Surveyor

LB Engineering

18 நவம் 3:30 பிற்பகல், கொழும்பு, இலங்கையில் வேலைகள்

முழு நேரம்

பாதுகாப்பாக இருங்கள்

வேலை தொடர்பான போலி விளம்பரங்களை தவிர்ப்பதற்கான குறிப்புக்கள

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்