வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
விலை (ரூ)

-

speed cuter handsaw
speed cuter handsaw

20 ஒக்டோ 10:37 முற்பகல், கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 2,100,000

Juki machines
Juki machines

அங்கத்துவம்06 ஒக்டோ 12:03 பிற்பகல், கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 110,000

Stepler wiring machine
Stepler wiring machine

18 ஒக்டோ 11:18 பிற்பகல், கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 165,000

bansaw
bansaw

நேற்று 8:17 பிற்பகல், கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 2,100,000

dry cleaning machine
dry cleaning machine

நேற்று 8:07 பிற்பகல், கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 2,800,000

Mug & Bottle Printing Heat Press
Mug & Bottle Printing Heat Press

அங்கத்துவம்01 ஒக்டோ 4:33 பிற்பகல், கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 22,500

TOTAL 45pcs1/4" socket set
TOTAL 45pcs1/4" socket set

அங்கத்துவம்நேற்று 7:01 பிற்பகல், கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 4,470

Block Machinery
Block Machinery

நேற்று 6:25 பிற்பகல், கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 140,000

Power Table Feed
Power Table Feed

நேற்று 6:19 பிற்பகல், கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 70,500

3D sublimation
3D sublimation

அங்கத்துவம்06 செப்ட் 6:36 பிற்பகல், கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 100,000

Cement Mixer
Cement Mixer

நேற்று 5:49 பிற்பகல், கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 210,000

HYDRAULIC HOSE CRIMPING MACHINE
HYDRAULIC HOSE CRIMPING MACHINE

அங்கத்துவம்நேற்று 5:40 பிற்பகல், கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 850,000

Flat Bed Heat Press
Flat Bed Heat Press

அங்கத்துவம்08 ஒக்டோ 5:40 பிற்பகல், கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 45,000

GEARED MOTOR
GEARED MOTOR

அங்கத்துவம்10 செப்ட் 1:39 பிற்பகல், கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 95,000

Bauma Folding machine
Bauma Folding machine

நேற்று 4:55 பிற்பகல், கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 200,000

Bread Oven
Bread Oven

அங்கத்துவம்நேற்று 4:09 பிற்பகல், கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 225,000

Bar code Label Machine
Bar code Label Machine

நேற்று 4:08 பிற்பகல், கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,400,000

Passenger Lift
Passenger Lift

அங்கத்துவம்நேற்று 3:23 பிற்பகல், கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,500,000

ZOJE 5 THREAD OVERLOCK
ZOJE 5 THREAD OVERLOCK

நேற்று 3:04 பிற்பகல், கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 48,000

ZOJE ZJ8500H

நேற்று 3:02 பிற்பகல், கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 33,000

Hydraulic Lifting Jack
Hydraulic Lifting Jack

அங்கத்துவம்09 ஒக்டோ 3:44 பிற்பகல், கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 37,500

Juki single needle machines
Juki single needle machines

அங்கத்துவம்20 ஒக்டோ 1:41 பிற்பகல், கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 130,000

toku concrete breaker
toku concrete breaker

நேற்று 11:10 முற்பகல், கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 42,180

Overlock
Overlock

நேற்று 11:07 முற்பகல், கண்டி, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 35,000

Juki machines-Interlock
Juki machines-Interlock

அங்கத்துவம்நேற்று 10:16 முற்பகல், கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 82,000

over lock machine 5 thread
over lock machine 5 thread

நேற்று 9:55 முற்பகல், கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 38,500

Milk Cream Seperator.
Milk Cream Seperator.

நேற்று 8:40 முற்பகல், கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 180,000

ikman.lk பற்றி பாதுகாப்புடன் திகழவும்!

விற்பனையாளரை தொடர்புகொள்ள முதல் அறிவுறுத்தல்கனை வாசிக்கவும்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்