வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
வாடகை (ரூ)

-

4 Bedrooms Apt with Pool Wellawatta
4 Bedrooms Apt with Pool Wellawatta

அங்கத்துவம்17 செப்ட் 2:59 பிற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 10,400 /இரவுக்கு

Appartment for short let colombo 6
Appartment for short let colombo 6

அங்கத்துவம்21 ஒக்டோ 2:05 பிற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,750 /இரவுக்கு

Super seaview 02 B/R Apt Colombo 6
Super seaview 02 B/R Apt Colombo 6

அங்கத்துவம்06 செப்ட் 1:07 பிற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 4,960 /இரவுக்கு

Sea View 2 Bed/R Apartment Wellawatta
Sea View 2 Bed/R Apartment Wellawatta

அங்கத்துவம்21 செப்ட் 2:54 பிற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,790 /இரவுக்கு

luxury apartment for rent colombo-4
luxury apartment for rent colombo-4

அங்கத்துவம்18 ஒக்டோ 12:25 பிற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 4,000 /இரவுக்கு

Appartment for short let
Appartment for short let

அங்கத்துவம்இன்று 3:59 பிற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,500 /இரவுக்கு

Appartment for short let
Appartment for short let

அங்கத்துவம்இன்று 3:29 பிற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 4,550 /இரவுக்கு

Apartment in   colombo 06
Apartment in colombo 06

அங்கத்துவம்இன்று 3:27 பிற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,000 /இரவுக்கு

Appartment for short let - col 6
Appartment for short let - col 6

அங்கத்துவம்21 ஒக்டோ 2:24 பிற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 4,999 /இரவுக்கு

Appartment for short let - col 6
Appartment for short let - col 6

அங்கத்துவம்21 ஒக்டோ 2:21 பிற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 4,950 /இரவுக்கு

2 Room Apartments @ Akara Suites
2 Room Apartments @ Akara Suites

அங்கத்துவம்18 ஒக்டோ 12:10 பிற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 4,999 /இரவுக்கு

luxury apartment for rent in Colombo 4
luxury apartment for rent in Colombo 4

அங்கத்துவம்18 ஒக்டோ 12:06 பிற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,000 /இரவுக்கு

Fully Furnished Budget Apartment Col 3
Fully Furnished Budget Apartment Col 3

அங்கத்துவம்18 ஒக்டோ 11:33 முற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,000 /இரவுக்கு

Fully Furnished Budget Apartment
Fully Furnished Budget Apartment

அங்கத்துவம்18 ஒக்டோ 11:27 முற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,999 /இரவுக்கு

Modern Apartment Kollupitiya
Modern Apartment Kollupitiya

அங்கத்துவம்18 ஒக்டோ 11:36 முற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,555 /இரவுக்கு

Super luxury 3 BR in Dehiwala
Super luxury 3 BR in Dehiwala

அங்கத்துவம்04 ஒக்டோ 6:45 பிற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 7,000 /இரவுக்கு

Appartment for short let Colombo 06
Appartment for short let Colombo 06

அங்கத்துவம்இன்று 9:55 முற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,500 /இரவுக்கு

Appartment for short let colombo 06
Appartment for short let colombo 06

அங்கத்துவம்இன்று 9:53 முற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,000 /இரவுக்கு

Appartment for short let colombo 06
Appartment for short let colombo 06

அங்கத்துவம்இன்று 9:46 முற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 7,000 /இரவுக்கு

Appartment for short let colombo 04
Appartment for short let colombo 04

அங்கத்துவம்இன்று 9:42 முற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 7,000 /இரவுக்கு

Appartment for short let colombo 04
Appartment for short let colombo 04

அங்கத்துவம்இன்று 9:31 முற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,500 /இரவுக்கு

3BR Luxury Apartment in Colombo 6
3BR Luxury Apartment in Colombo 6

அங்கத்துவம்14 ஒக்டோ 10:02 முற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,800 /இரவுக்கு

2 Bedroom Apartment in Dehiwala For Rent
2 Bedroom Apartment in Dehiwala For Rent

அங்கத்துவம்02 ஒக்டோ 3:47 பிற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,000 /இரவுக்கு

A/C 1 Bedroom Apartment in Dehiwala
A/C 1 Bedroom Apartment in Dehiwala

இன்று 7:45 முற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 2,500 /இரவுக்கு

Appartment for short let colombo06
Appartment for short let colombo06

அங்கத்துவம்நேற்று 11:47 பிற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 4,000 /இரவுக்கு

Appartment for short let Dehiwala
Appartment for short let Dehiwala

அங்கத்துவம்நேற்று 11:44 பிற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 6,500 /இரவுக்கு

Appartment for short let colombo06
Appartment for short let colombo06

அங்கத்துவம்நேற்று 11:41 பிற்பகல், கொழும்பு, விடுமுறை மற்றும் குறுகிய கால வாடகைக்கு

ரூ 5,000 /இரவுக்கு

ikman.lk பற்றி பாதுகாப்புடன் திகழவும்!

விற்பனையாளரை தொடர்புகொள்ள முதல் அறிவுறுத்தல்கனை வாசிக்கவும்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்