வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
விலை (ரூ)

-

3KVA Online UPS Systems
3KVA Online UPS Systems

அங்கத்துவம்08 டிசம் 3:17 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 68,900

Mini Solar Power Systems
Mini Solar Power Systems

நேற்று 4:53 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 15,000

Off Grid Solutions
Off Grid Solutions

நேற்று 10:44 முற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 86,500

Off Grid 3KVA (Hybrid Inverter)
Off Grid 3KVA (Hybrid Inverter)

நேற்று 10:34 முற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 79,500

Off Grid Inverter (500W)
Off Grid Inverter (500W)

நேற்று 9:39 முற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 5,500

3KVA Online UPS Systems
3KVA Online UPS Systems

அங்கத்துவம்08 டிசம் 3:17 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 68,900

24WW Inverter
24WW Inverter

அங்கத்துவம்06 டிசம் 9:23 பிற்பகல், கண்டி, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 4,400

POWER INVERTER 1000W
POWER INVERTER 1000W

06 டிசம் 9:21 முற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 5,500

Solar Single Phase Inverter 5Kw
Solar Single Phase Inverter 5Kw

அங்கத்துவம்04 டிசம் 4:12 முற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 149,500

Solar Single Phase inverter 1.5Kw
Solar Single Phase inverter 1.5Kw

அங்கத்துவம்04 டிசம் 4:08 முற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 79,500

Solar Inverter Single P 3Kw
Solar Inverter Single P 3Kw

அங்கத்துவம்03 டிசம் 4:27 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 99,000

UNITEC DC TO AC POWER INVERTER
UNITEC DC TO AC POWER INVERTER

அங்கத்துவம்01 டிசம் 6:45 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 5,900

Solar Micro Inverter - 0.5kW (Envertech)
Solar Micro Inverter - 0.5kW (Envertech)

01 டிசம் 12:06 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 30,500

KECO Made in Germany -Solar Inverter 5kW
KECO Made in Germany -Solar Inverter 5kW

01 டிசம் 11:20 முற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 235,000

Solar Home Lighting System - 3 Bulb
Solar Home Lighting System - 3 Bulb

அங்கத்துவம்30 நவம் 11:24 முற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 5,500

Off Grid 2000W pure sine wave inverter
Off Grid 2000W pure sine wave inverter

அங்கத்துவம்21 நவம் 7:03 முற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 98,000

1 Kw INVERTERS
1 Kw INVERTERS

அங்கத்துவம்18 நவம் 9:21 முற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 69,500

Step Down Tranformer For Sale
Step Down Tranformer For Sale

அங்கத்துவம்17 நவம் 3:04 பிற்பகல், கண்டி, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 225,000

2000w invertar
2000w invertar

16 நவம் 7:58 பிற்பகல், அனுராதபுரம், மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 15,000

OFF GRID SOLUTIONS
OFF GRID SOLUTIONS

16 நவம் 4:54 பிற்பகல், யாழ்ப்பாணம், மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 50,000

OFF GRID INVERTER  (500W)
OFF GRID INVERTER (500W)

16 நவம் 2:42 பிற்பகல், யாழ்ப்பாணம், மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 5,500

Omnik solar inverter + FREE GPRS
Omnik solar inverter + FREE GPRS

அங்கத்துவம்15 நவம் 8:56 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 128,500

Solar Inverter with FREE GPRS
Solar Inverter with FREE GPRS

அங்கத்துவம்15 நவம் 8:43 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 89,500

Off Grid Solutions (1000W)
Off Grid Solutions (1000W)

15 நவம் 9:46 முற்பகல், வவுனியா, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 42,500

off Grid Inverter (500W)
off Grid Inverter (500W)

15 நவம் 9:45 முற்பகல், வவுனியா, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 11,500

4KW SOLAR NET METERING SYSTEM
4KW SOLAR NET METERING SYSTEM

அங்கத்துவம்13 நவம் 11:32 பிற்பகல், கம்பஹா, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 535,000

ikman.lk பற்றி பாதுகாப்புடன் திகழவும்!

விற்பனையாளரை தொடர்புகொள்ள முதல் அறிவுறுத்தல்கனை வாசிக்கவும்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்