வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
விலை (ரூ)

-

Multi Purpose Ladder 19FT
Multi Purpose Ladder 19FT

அங்கத்துவம்30 ஆகஸ்ட் 11:50 முற்பகல், கம்பஹா, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 13,500

Multi Purpose Ladder 15.7FT
Multi Purpose Ladder 15.7FT

அங்கத்துவம்30 ஆகஸ்ட் 10:36 முற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 11,500

Household Ladder 3Steps
Household Ladder 3Steps

அங்கத்துவம்23 ஒக்டோ 1:13 முற்பகல், கம்பஹா, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 2,990

Household Ladder 3 Steps
Household Ladder 3 Steps

அங்கத்துவம்23 ஒக்டோ 12:37 முற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 2,990

Household Ladder 4Steps
Household Ladder 4Steps

அங்கத்துவம்10 ஒக்டோ 8:11 முற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 3,290

Battle for Solar Energy
Battle for Solar Energy

அங்கத்துவம்18 ஒக்டோ 12:53 பிற்பகல், அம்பாந்தோட்டை, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 320,000

Multi Purpose Ladder 11.7Feet
Multi Purpose Ladder 11.7Feet

அங்கத்துவம்30 ஆகஸ்ட் 10:41 முற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 9,500

Multi Purpose Ladder 15.7FT
Multi Purpose Ladder 15.7FT

அங்கத்துவம்30 ஆகஸ்ட் 10:36 முற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 11,500

Household Ladder 5Steps
Household Ladder 5Steps

அங்கத்துவம்20 ஒக்டோ 10:20 முற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 3,990

Steel gate
Steel gate

நேற்று 7:13 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 2,950

NIHORA-NEW HYBRID WATER TANK
NIHORA-NEW HYBRID WATER TANK

அங்கத்துவம்நேற்று 5:25 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 6,800

MC4 6MM
MC4 6MM

அங்கத்துவம்நேற்று 4:06 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 295

260watt Renesola A+Virtus ii Solar Panel
260watt Renesola A+Virtus ii Solar Panel

அங்கத்துவம்21 ஒக்டோ 8:18 பிற்பகல், கம்பஹா, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 25,950

Grass cutter
Grass cutter

அங்கத்துவம்நேற்று 12:32 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 13,000

සූර්ය බල සංග්‍රාමය
සූර්ය බල සංග්‍රාමය

அங்கத்துவம்நேற்று 11:11 முற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 915,000

PVC Doors
PVC Doors

அங்கத்துவம்நேற்று 10:46 முற்பகல், கம்பஹா, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 4,500

Sliding Gate 18' x 6'
Sliding Gate 18' x 6'

நேற்று 10:14 முற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 22,500

vin solar
vin solar

26 ஒக்டோ 10:11 பிற்பகல், மட்டக்களப்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 40,000

Trina Solar Mono 290W High efficiency
Trina Solar Mono 290W High efficiency

26 ஒக்டோ 2:42 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 32,750

SOLAR POWER SYSTEM
SOLAR POWER SYSTEM

26 ஒக்டோ 1:32 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 35,000

Amano Sheet Gates for shop
Amano Sheet Gates for shop

26 ஒக்டோ 10:44 முற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 35,000

3 kW Net Metering Solar System
3 kW Net Metering Solar System

26 ஒக்டோ 7:36 முற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 675,000

Water Pump
Water Pump

25 ஒக்டோ 10:07 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 5,500

Centric water pump
Centric water pump

25 ஒக்டோ 8:55 முற்பகல், கம்பஹா, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 11,000

solar water heater and Pv electricity
solar water heater and Pv electricity

25 ஒக்டோ 8:17 முற்பகல், காலி, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 65,000

Titanium Pot මල් පෝච්චී
Titanium Pot මල් පෝච්චී

அங்கத்துவம்25 ஒக்டோ 8:05 முற்பகல், கம்பஹா, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 850

20A/12v-24v Solar Controller
20A/12v-24v Solar Controller

25 ஒக்டோ 1:16 முற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 1,850

ikman.lk பற்றி பாதுகாப்புடன் திகழவும்!

விற்பனையாளரை தொடர்புகொள்ள முதல் அறிவுறுத்தல்கனை வாசிக்கவும்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்