வரிசைப்படுத்தபட்ட முடிவுகளின் மூலம்:
விலை (ரூ)

-

PETROL GENERATOR 1000W
PETROL GENERATOR 1000W

அங்கத்துவம்10 செப்ட் 3:15 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 28,250

PRESCOTT Self Start Generator 5.5KW
PRESCOTT Self Start Generator 5.5KW

அங்கத்துவம்19 ஒக்டோ 5:03 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 109,800

Japan Generator
Japan Generator

அங்கத்துவம்12 ஒக்டோ 12:20 பிற்பகல், கம்பஹா, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 350,000

Diesel Engine Generator
Diesel Engine Generator

22 ஒக்டோ 5:37 பிற்பகல், களுத்துறை, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 2,350,000

PETROL GENERATOR 1000W
PETROL GENERATOR 1000W

அங்கத்துவம்10 செப்ட் 3:15 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 28,250

PRESCOTT Self Start Generator 5.5KW
PRESCOTT Self Start Generator 5.5KW

அங்கத்துவம்19 ஒக்டோ 5:03 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 109,800

ELEMAC Gasoline Generator 0.8KW
ELEMAC Gasoline Generator 0.8KW

அங்கத்துவம்21 ஒக்டோ 2:15 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 18,950

TOTAL Gasoline Generator 800W
TOTAL Gasoline Generator 800W

அங்கத்துவம்20 ஒக்டோ 1:28 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 22,500

FLINT Silent Diesel Generator 5.0kW
FLINT Silent Diesel Generator 5.0kW

அங்கத்துவம்10 ஒக்டோ 6:58 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 175,500

PETROL GENERATOR 2.8kW
PETROL GENERATOR 2.8kW

அங்கத்துவம்17 ஒக்டோ 3:25 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 49,950

FLINT Self Start Generator 2.0kW
FLINT Self Start Generator 2.0kW

அங்கத்துவம்10 ஒக்டோ 6:37 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 42,950

KAWASAKI Generator
KAWASAKI Generator

அங்கத்துவம்25 செப்ட் 11:01 முற்பகல், கம்பஹா, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 23,000

Kirloskar 15KVA Generator
Kirloskar 15KVA Generator

நேற்று 11:35 முற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 280,000

genAretar
genAretar

நேற்று 10:36 முற்பகல், பதுளை, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 148,500

20 KVA Denyo Sound Proof Generator
20 KVA Denyo Sound Proof Generator

அங்கத்துவம்11 செப்ட் 4:12 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 1,295,000

Generator
Generator

அங்கத்துவம்நேற்று 8:22 முற்பகல், கம்பஹா, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 1,900,000

2.4 genarator
2.4 genarator

22 ஒக்டோ 9:59 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 35,000

Generator
Generator

22 ஒக்டோ 10:16 முற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 120,000

Denyo DCA 60 Ultra Sound Generator
Denyo DCA 60 Ultra Sound Generator

அங்கத்துவம்22 ஒக்டோ 8:22 முற்பகல், குருணாகலை, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 2,250,000

Air Man  Generator KVA 25 Supper Silent
Air Man Generator KVA 25 Supper Silent

அங்கத்துவம்22 ஒக்டோ 8:14 முற்பகல், குருணாகலை, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 1,050,000

Air Man SDG 25 Supper Silent Generator
Air Man SDG 25 Supper Silent Generator

அங்கத்துவம்22 ஒக்டோ 8:11 முற்பகல், குருணாகலை, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 1,050,000

Honda Ep 1000 Genarator.
Honda Ep 1000 Genarator.

21 ஒக்டோ 5:23 பிற்பகல், கம்பஹா, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 28,500

24KW DIESEL GENERATOR
24KW DIESEL GENERATOR

21 ஒக்டோ 11:21 முற்பகல், கம்பஹா, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 135,000

tiger generator
tiger generator

21 ஒக்டோ 10:03 முற்பகல், கண்டி, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 7,500

6kw new denyo
6kw new denyo

20 ஒக்டோ 4:55 பிற்பகல், குருணாகலை, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 325,000

Denyo 35 Kva
Denyo 35 Kva

20 ஒக்டோ 3:04 பிற்பகல், கொழும்பு, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 1,450,000

generator avr
generator avr

20 ஒக்டோ 11:38 முற்பகல், களுத்துறை, மின்சாரம், வாயுகுளிரூட்டி, குளியலறை மற்றும் தோட்டம்

ரூ 10,500

ikman.lk பற்றி பாதுகாப்புடன் திகழவும்!

விற்பனையாளரை தொடர்புகொள்ள முதல் அறிவுறுத்தல்கனை வாசிக்கவும்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்