கோப்பாய் வடக்கில் காணி தேவை

naren மூலம் தேவை 8 ஒக்டோ 1:39 பிற்பகல்யாழ்ப்பாணம், யாழ்ப்பாணம்


1.5-2.5 பரப்பு அளவிலான காணிதேவை , கோப்பாய் சந்தியில் இருந்து ராச வீதி சந்தி வரை மானிப்பாய் வீதியை ஓட்டிய அல்லது வீதிக்கு மிக அண்மையிலான காணி தேவை. முறையற்ற காணி உடையவர்கள் தயவு செய்து தொடர்புகொள்ளவேண்டாம். (நல்ல காணியாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதிக பரப்பு வாங்குவது பற்றி யோசிக்கலாம்) விலையும் நியாயமானதாக இருத்தல் நல்லது. விபரங்கள் பற்றி மின்னஞ்சல் மட்டும் செய்யவும்


விளம்பரம் குறித்து முறையிடவும்.

தொடர்பு

 

பாதுகாப்பாக இருங்கள்!

  • எப்போதும் விற்பனையாளரை நேரடியாக சந்திக்கவும்
  • நீங்கள் கொள்வனவு செய்யும் பொருளை பார்வையிடும் வரை கொடுப்பனவு எதையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம்
  • நீங்கள் அறியாத எவருக்கும் பணத்தை அனுப்ப வேண்டாம்.

எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்:

  • அசாதாரண விலை
  • மேலதிக கட்டணங்கள்
  • முற்கூட்டிய கொடுப்பனவுகளுக்கான கோரிக்கைகள்
  • பிரத்தியேக விபரங்களை கோரும் கோரிக்கைகள்

பாதுகாப்பாக இருப்பது தொடர்பில் மேலும்


இந்த விளம்பரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு