වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 171 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Mazda Scrum 2011
Mazda Scrum 2011

60,000 km

17 නොවැ 3:43 පව, රත්නපුර, වෑන් සහ බස්

රු 2,325,000

Mazda Bongo 1998
Mazda Bongo 1998

107,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 7:40 පව, කොළඹ, වෑන් සහ බස්

රු 2,465,000

Mazda Bongo 2004
Mazda Bongo 2004

360,000 km

ඊයේ 4:19 පව, කොළඹ, වෑන් සහ බස්

රු 2,500,000

Mazda braway 2006
Mazda braway 2006

92,000 km

ඊයේ 4:18 පව, ගම්පහ, වෑන් සහ බස්

රු 3,000,000

Mazda Browny 1998
Mazda Browny 1998

210,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 1:58 පව, ගම්පහ, වෑන් සහ බස්

රු 2,590,000

Mazda Bongo 1998
Mazda Bongo 1998

260,000 km

සාමාජිකයා30 නොවැ 1:47 පව, කුරුණෑගල, වෑන් සහ බස්

රු 2,645,000

Mazda Bongo Lion Face 2009
Mazda Bongo Lion Face 2009

113,000 km

සාමාජිකයා03 දෙසැ 1:02 පව, ගම්පහ, වෑන් සහ බස්

රු 3,525,000

Mazda ssfsv 1992
Mazda ssfsv 1992

424,652 km

ඊයේ 10:21 පෙරවරු, කුරුණෑගල, වෑන් සහ බස්

රු 1,600,000

Mazda BONGO LION FACE 2009
Mazda BONGO LION FACE 2009

125,000 km

02 දෙසැ 9:57 පෙරවරු, කොළඹ, වෑන් සහ බස්

රු 2,950,000

Mazda Browny,E2200,White 1995
Mazda Browny,E2200,White 1995

150,000 km

05 දෙසැ 9:08 පව, ගම්පහ, වෑන් සහ බස්

රු 2,000,000

Mazda BONGO 1997
Mazda BONGO 1997

220,000 km

සාමාජිකයා05 දෙසැ 7:04 පව, කුරුණෑගල, වෑන් සහ බස්

රු 2,175,000

Mazda Bongo 1991
Mazda Bongo 1991

149,000 km

05 දෙසැ 5:56 පව, ගම්පහ, වෑන් සහ බස්

රු 1,595,000

Mazda Bongo GL 2007
Mazda Bongo GL 2007

102,465 km

සාමාජිකයා05 දෙසැ 5:33 පව, නුවර, වෑන් සහ බස්

රු 3,585,000

Mazda Bongo 1992
Mazda Bongo 1992

100,000 km

05 දෙසැ 4:27 පව, ගාල්ල, වෑන් සහ බස්

රු 1,790,000

Mazda Bongo 1997
Mazda Bongo 1997

15,000 km

05 දෙසැ 2:16 පව, කොළඹ, වෑන් සහ බස්

රු 1,650,000

Mazda Bongo 1995
Mazda Bongo 1995

400,000 km

05 දෙසැ 1:49 පව, ගම්පහ, වෑන් සහ බස්

රු 1,800,000

Mazda 56 BONGO HIRUFF 1989
Mazda 56 BONGO HIRUFF 1989

270,000 km

සාමාජිකයා05 දෙසැ 1:09 පව, නුවර, වෑන් සහ බස්

රු 1,160,000

Mazda Browny 1993
Mazda Browny 1993

210,000 km

05 දෙසැ 11:45 පෙරවරු, නුවර, වෑන් සහ බස්

රු 2,250,000

Mazda brawny 1996
Mazda brawny 1996

100,000 km

05 දෙසැ 11:09 පෙරවරු, කළුතර, වෑන් සහ බස්

රු 2,450,000

Mazda BONGO 1994
Mazda BONGO 1994

220,000 km

සාමාජිකයා05 දෙසැ 10:31 පෙරවරු, ගාල්ල, වෑන් සහ බස්

රු 1,960,000

Mazda BONGO 1993
Mazda BONGO 1993

390,000 km

සාමාජිකයා04 දෙසැ 9:04 පව, කොළඹ, වෑන් සහ බස්

රු 1,755,000

Mazda bongo Vannet 1996
Mazda bongo Vannet 1996

858,588 km

04 දෙසැ 2:46 පව, ගම්පහ, වෑන් සහ බස්

රු 2,400,000

Mazda bongo 1998
Mazda bongo 1998

218,000 km

04 දෙසැ 1:35 පව, කළුතර, වෑන් සහ බස්

රු 1,970,000

Mazda Bongo 1990
Mazda Bongo 1990

254,000 km

04 දෙසැ 10:34 පෙරවරු, නුවර, වෑන් සහ බස්

රු 1,800,000

Mazda Bongo 1999
Mazda Bongo 1999

152,394 km

සාමාජිකයා03 දෙසැ 8:54 පව, කුරුණෑගල, වෑන් සහ බස්

රු 2,325,000

Mazda Bongo Vannet 1997
Mazda Bongo Vannet 1997

244,000 km

03 දෙසැ 7:09 පව, කොළඹ, වෑන් සහ බස්

රු 2,250,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!