වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 196 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Mazda BONGO 1994
Mazda BONGO 1994

220,000 km

සාමාජිකයා30 සැප් 11:15 පෙරවරු, ගාල්ල, වෑන් සහ බස්

රු 1,940,000

Mazda bongo 1993
Mazda bongo 1993

180,000 km

සාමාජිකයා10 ඔක් 11:55 පෙරවරු, කුරුණෑගල, වෑන් සහ බස්

රු 1,675,000

Mazda Browni 1988
Mazda Browni 1988

165,650 km

විනාඩි 29 පෙර, මාතර, වෑන් සහ බස්

රු 1,775,000

Mazda Vanette 2001
Mazda Vanette 2001

80,000 km

සාමාජිකයාඅද 8:52 පෙරවරු, ගම්පහ, වෑන් සහ බස්

රු 2,350,000

Mazda plastic buffer 1995
Mazda plastic buffer 1995

237,152 km

ඊයේ 10:03 පව, ගම්පහ, වෑන් සහ බස්

රු 2,250,000

Mazda bongo 2002
Mazda bongo 2002

175,000 km

සාමාජිකයා19 ඔක් 4:08 පව, ගම්පහ, වෑන් සහ බස්

රු 3,015,000

Mazda VX Van 1994
Mazda VX Van 1994

325,000 km

සාමාජිකයා24 ඔක් 7:15 පව, කළුතර, වෑන් සහ බස්

රු 2,175,000

Mazda Bongo Sinha Muna 2001
Mazda Bongo Sinha Muna 2001

160,000 km

ඊයේ 6:33 පව, ගම්පහ, වෑන් සහ බස්

රු 3,150,000

Mazda Browny 2001
Mazda Browny 2001

200,000 km

සාමාජිකයා21 ඔක් 1:39 පව, කුරුණෑගල, වෑන් සහ බස්

රු 1,575,000

Mazda BONGO 2010
Mazda BONGO 2010

75,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 1:24 පව, කුරුණෑගල, වෑන් සහ බස්

රු 4,200,000

Mazda Lion face 2000
Mazda Lion face 2000

190,000 km

සාමාජිකයා28 සැප් 6:18 පව, ගාල්ල, වෑන් සහ බස්

රු 2,690,000

Mazda Bongo Brawny 1992
Mazda Bongo Brawny 1992

290,000 km

20 ඔක් 12:15 පව, කුරුණෑගල, වෑන් සහ බස්

රු 1,800,000

Mazda SCRUM 2012
Mazda SCRUM 2012

33,000 km

සාමාජිකයා24 ඔක් 7:08 පව, කොළඹ, වෑන් සහ බස්

රු 2,550,000

Mazda browny 1989
Mazda browny 1989

391,500 km

24 ඔක් 9:57 පෙරවරු, කොළඹ, වෑන් සහ බස්

රු 1,795,000

Mazda Browny 1996
Mazda Browny 1996

150,000 km

සාමාජිකයා23 ඔක් 2:29 පව, කළුතර, වෑන් සහ බස්

රු 850,000

Mazda BONGO 2005
Mazda BONGO 2005

50,000 km

සාමාජිකයා23 ඔක් 1:51 පව, ගම්පහ, වෑන් සහ බස්

රු 2,875,000

Mazda Browny long 1995
Mazda Browny long 1995

160,000 km

22 ඔක් 6:23 පව, ගම්පහ, වෑන් සහ බස්

රු 2,290,000

Mazda Bongo 1997
Mazda Bongo 1997

285,100 km

22 ඔක් 6:09 පව, ගම්පහ, වෑන් සහ බස්

රු 2,000,000

Mazda MEDEYAM 1998
Mazda MEDEYAM 1998

175,000 km

සාමාජිකයා22 ඔක් 4:49 පව, කෑගල්ල, වෑන් සහ බස්

රු 2,490,000

Mazda BONGO VANETTE (GR) 1997
Mazda BONGO VANETTE (GR) 1997

190,000 km

සාමාජිකයා22 ඔක් 4:06 පව, කුරුණෑගල, වෑන් සහ බස්

රු 1,950,000

Mazda BONGO 1992
Mazda BONGO 1992

154,000 km

සාමාජිකයා22 ඔක් 11:21 පෙරවරු, මාතලේ, වෑන් සහ බස්

රු 1,695,000

Mazda Bongo 2007
Mazda Bongo 2007

130,000 km

21 ඔක් 9:21 පව, ගම්පහ, වෑන් සහ බස්

රු 2,690,000

Mazda Brawny 1999
Mazda Brawny 1999

214,356 km

21 ඔක් 7:09 පව, ගම්පහ, වෑන් සහ බස්

රු 2,900,000

Mazda Bongo Boundry 1993
Mazda Bongo Boundry 1993

240,000 km

සාමාජිකයා21 ඔක් 4:19 පව, මාතර, වෑන් සහ බස්

රු 1,835,000

Mazda Bongo 1992
Mazda Bongo 1992

250,000 km

සාමාජිකයා21 ඔක් 2:22 පව, නුවර, වෑන් සහ බස්

රු 1,595,000

Mazda Browney 2000
Mazda Browney 2000

200,000 km

සාමාජිකයා21 ඔක් 8:25 පෙරවරු, කොළඹ, වෑන් සහ බස්

රු 3,385,000

Mazda brawuny 1993
Mazda brawuny 1993

200,000 km

20 ඔක් 5:12 පව, ගම්පහ, වෑන් සහ බස්

රු 2,000,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!