මිල (රු)

-

PANASONIC  4K PLAYER WITH WIFI
PANASONIC 4K PLAYER WITH WIFI

සාමාජිකයාඅද 7:33 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 28,500

House hold items
House hold items

අද 7:19 පෙරවරු, නුවර, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 30,000

LG DVD player
LG DVD player

ඊයේ 10:24 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 5,000

SAMSUNG BLU-RAY PLAYER H4500
SAMSUNG BLU-RAY PLAYER H4500

ඊයේ 9:05 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 10,500

Sony tv  dvd
Sony tv dvd

ඊයේ 6:09 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,000

singer
singer

ඊයේ 12:17 පව, අනුරාධපුර, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 4,000

sony dvd player DVP-SR370
sony dvd player DVP-SR370

ඊයේ 10:33 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,000

LG HDMI DVD PLAYER
LG HDMI DVD PLAYER

සාමාජිකයාඊයේ 7:40 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 5,500

panasonic bluray 3d player 4k uhd
panasonic bluray 3d player 4k uhd

සාමාජිකයා07 දෙසැ 2:42 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 24,500

HDMI Switch 2
HDMI Switch 2

07 දෙසැ 12:17 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,500

Sony Blu-ray 3D DVD player with Wi-fi
Sony Blu-ray 3D DVD player with Wi-fi

05 දෙසැ 10:17 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 15,000

TK-6500 Rechargeable DVD Player
TK-6500 Rechargeable DVD Player

සාමාජිකයා05 දෙසැ 9:28 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 5,750

DVD player
DVD player

04 දෙසැ 7:35 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 2,500

Portable DVD player
Portable DVD player

04 දෙසැ 2:49 පව, බදුල්ල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 6,000

Panasonic 3D Blu-ray Disc Player
Panasonic 3D Blu-ray Disc Player

03 දෙසැ 11:15 පව, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 10,000

Sony video DVD player
Sony video DVD player

03 දෙසැ 10:04 පව, යාපනය, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 9,500

Portable DVD Player 9 Inch
Portable DVD Player 9 Inch

03 දෙසැ 5:36 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 9,500

dishtv
dishtv

03 දෙසැ 2:31 පව, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 4,799

Portable dvd with tv player
Portable dvd with tv player

03 දෙසැ 7:32 පෙරවරු, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 6,000

DVD Player
DVD Player

සාමාජිකයා02 දෙසැ 2:44 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,650

Panasonic Blu-ray Smart Player
Panasonic Blu-ray Smart Player

01 දෙසැ 8:30 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 9,500

DVD Player
DVD Player

සාමාජිකයා30 නොවැ 4:35 පව, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,900

LG DVD Player With Karaoke DP547
LG DVD Player With Karaoke DP547

සාමාජිකයා29 නොවැ 11:10 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 5,250

Samsung DVD Player With USB E370
Samsung DVD Player With USB E370

සාමාජිකයා29 නොවැ 11:09 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 5,390

DVD PLAYER
DVD PLAYER

සාමාජිකයා29 නොවැ 4:36 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 5,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!