මිල (රු)

-

NEO Blu Ray Players
NEO Blu Ray Players

සාමාජිකයාඊයේ 8:30 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 12,500

Samsung DVD Player
Samsung DVD Player

සාමාජිකයා21 සැප් 3:37 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 5,450

Den-B DVD Player 399
Den-B DVD Player 399

සාමාජිකයා21 ඔක් 11:19 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,990

Den-B DVD Player 309
Den-B DVD Player 309

සාමාජිකයා21 ඔක් 11:18 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,600

LG VCD/VCR player
LG VCD/VCR player

ඊයේ 11:11 පෙරවරු, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 2,000

NEO Blu Ray Players
NEO Blu Ray Players

සාමාජිකයාඊයේ 8:30 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 12,500

Fortable DVD player
Fortable DVD player

22 ඔක් 12:37 පව, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 10,000

android phone smart TV box
android phone smart TV box

21 ඔක් 10:59 පව, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 6,500

LG HDMI DVD PLAYER
LG HDMI DVD PLAYER

සාමාජිකයා21 ඔක් 7:55 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 5,500

Blue-ray Player(Brand New)
Blue-ray Player(Brand New)

සාමාජිකයා21 ඔක් 3:21 පව, කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 8,700

DVD player with Microphone
DVD player with Microphone

21 ඔක් 1:38 පව, නුවර, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 4,000

Medion
Medion

21 ඔක් 10:15 පෙරවරු, යාපනය, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 12,900

SETUP BOX
SETUP BOX

20 ඔක් 7:25 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 5,100

Audio videos player
Audio videos player

20 ඔක් 7:23 පව, යාපනය, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 13,500

video player
video player

20 ඔක් 4:20 පව, මඩකලපුව, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 4,000

Portable DVD Player / TV Tuner
Portable DVD Player / TV Tuner

20 ඔක් 12:24 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 6,750

TK-6500 Rechargeable DVD Player
TK-6500 Rechargeable DVD Player

20 ඔක් 12:18 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 5,750

Google Chromecast
Google Chromecast

20 ඔක් 9:11 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 6,000

dvd playar
dvd playar

19 ඔක් 10:58 පව, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 4,000

SINGSUNG VIDEO PLAYER
SINGSUNG VIDEO PLAYER

19 ඔක් 9:06 පව, මාතර, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 2,000

PHILIPS BLURAY PLAYER
PHILIPS BLURAY PLAYER

සාමාජිකයා19 ඔක් 4:45 පව, ත්‍රිකුණාමලය, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 10,750

sony dvd-390A
sony dvd-390A

19 ඔක් 9:21 පෙරවරු, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,500

TEKNA PORTABLE DVD PLAYER WITH TV TUNER
TEKNA PORTABLE DVD PLAYER WITH TV TUNER

19 ඔක් 8:26 පෙරවරු, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 6,000

DVD Player
DVD Player

18 ඔක් 9:34 පව, මාතර, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 2,000

SINGER DVD PLAYR
SINGER DVD PLAYR

18 ඔක් 7:21 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 4,000

Blue ray
Blue ray

17 ඔක් 12:30 පව, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 12,000

LG RH256-DVD,HDD recorder with TV tuner
LG RH256-DVD,HDD recorder with TV tuner

16 ඔක් 7:35 පව, නුවර, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 16,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!