මිල (රු)

-

Nec Projector(Brand New)
Nec Projector(Brand New)

සාමාජිකයා10 ඔක් 3:52 පව, කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 57,250

projector
projector

සාමාජිකයා13 ඔක් 5:33 පව, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 20,000

HTP™ 3D 1080P Projectors..
HTP™ 3D 1080P Projectors..

සාමාජිකයාඅද 2:59 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 67,500

Led Daylight Projector
Led Daylight Projector

සාමාජිකයාඅද 2:54 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 47,500

Smart Projectors 3D 2016
Smart Projectors 3D 2016

සාමාජිකයාඅද 2:53 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 67,500

HTP™ Full Hd Projectors Osram LED
HTP™ Full Hd Projectors Osram LED

සාමාජිකයාඅද 2:43 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 47,500

Daylight Multimedia Projectors(HTP™)
Daylight Multimedia Projectors(HTP™)

සාමාජිකයාඅද 2:40 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 47,500

Multimedia Projectors (Brand New)
Multimedia Projectors (Brand New)

සාමාජිකයාඅද 2:37 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 47,500

Multimedia Projectors (Brand New)
Multimedia Projectors (Brand New)

සාමාජිකයාඅද 11:20 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 47,500

Brand New Day Light Led Projector
Brand New Day Light Led Projector

සාමාජිකයාඅද 11:19 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 19,950

Home Cinema Projectors New 2016
Home Cinema Projectors New 2016

සාමාජිකයාඅද 11:10 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 47,500

EPSON PROJECTOR (BRAND NEW)
EPSON PROJECTOR (BRAND NEW)

අද 11:07 පෙරවරු, යාපනය, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 48,750

3D Smart Multimedia Projectors (HTP™)
3D Smart Multimedia Projectors (HTP™)

සාමාජිකයාඅද 11:05 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 47,500

New Full HD LED Multimedia Projector
New Full HD LED Multimedia Projector

සාමාජිකයාඅද 11:03 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 47,500

HTP™ FullHd LED Projectors
HTP™ FullHd LED Projectors

සාමාජිකයා05 දෙසැ 10:40 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 47,500

led wifi projecter (branded)
led wifi projecter (branded)

සාමාජිකයාඅද 10:14 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 19,500

HTP™ LED FullHD Projector Series
HTP™ LED FullHD Projector Series

සාමාජිකයා01 දෙසැ 10:53 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 47,500

LED Mini projector
LED Mini projector

ඊයේ 10:46 පව, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 8,000

Mini LED projector
Mini LED projector

ඊයේ 10:16 පව, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 12,000

3D Multimedia Projectors With TV
3D Multimedia Projectors With TV

සාමාජිකයා12 නොවැ 11:59 පෙරවරු, මාතලේ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 15,990

Samsung 3500 lumens Multimedia Projector
Samsung 3500 lumens Multimedia Projector

සාමාජිකයා29 නොවැ 9:19 පෙරවරු, මාතලේ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 36,990

PROJECTORS ANDROID/WI-FI/3D/TV/HD
PROJECTORS ANDROID/WI-FI/3D/TV/HD

සාමාජිකයා30 ඔක් 8:21 පෙරවරු, මාතලේ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 9,990

Epson projector
Epson projector

ඊයේ 5:25 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 38,000

mini Pocket LED Projector Portable
mini Pocket LED Projector Portable

සාමාජිකයාඊයේ 5:14 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 9,500

Projector LED
Projector LED

ඊයේ 3:09 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 9,000

Branded HTP™ Projectors
Branded HTP™ Projectors

සාමාජිකයාඊයේ 2:33 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 47,500

3D Projectors 2016 new edition
3D Projectors 2016 new edition

සාමාජිකයාඊයේ 1:27 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 67,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!