මිල (රු)

-

Brand New UNIC WIFI LED Projector
Brand New UNIC WIFI LED Projector

20 ඔක් 3:48 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 17,500

Wifi LED Projector Education & Business
Wifi LED Projector Education & Business

සාමාජිකයා17 ඔක් 11:08 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 20,000

Home Theater Projectors
Home Theater Projectors

සාමාජිකයාවිනාඩි 8 පෙර, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 49,500

Led Projector Android 6.0 Wifi & 2GB Ram
Led Projector Android 6.0 Wifi & 2GB Ram

සාමාජිකයාඊයේ 11:50 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 49,990

Epson projector
Epson projector

ඊයේ 11:34 පව, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 23,000

Vivitek DS234
Vivitek DS234

ඊයේ 6:28 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 51,500

Epson Projector
Epson Projector

ඊයේ 4:43 පව, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 36,500

Hitachi projector
Hitachi projector

ඊයේ 4:42 පව, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 26,000

Projector For School and Meeting
Projector For School and Meeting

14 ඔක් 8:56 පව, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 33,500

TV HD & 3D Multimedia Projectors
TV HD & 3D Multimedia Projectors

සාමාජිකයා11 සැප් 8:51 පව, මාතලේ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 15,990

2500LUMENS PROJECTORS(FULL HD/TV/3D
2500LUMENS PROJECTORS(FULL HD/TV/3D

සාමාජිකයා05 සැප් 7:56 පව, මාතලේ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 24,990

Wifi LED Projector Education & Business
Wifi LED Projector Education & Business

සාමාජිකයා17 ඔක් 11:08 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 20,000

Android Wifi Smart Led Projector
Android Wifi Smart Led Projector

සාමාජිකයා30 සැප් 2:53 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 25,000

HTP™ Full Hd LED Projectors Android
HTP™ Full Hd LED Projectors Android

සාමාජිකයා19 ඔක් 11:08 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 49,500

uhappy h1projecter
uhappy h1projecter

ඊයේ 9:24 පෙරවරු, පුත්තලම, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 26,500

LED Projector
LED Projector

ඊයේ 8:44 පෙරවරු, නුවර, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 7,000

Home theater projector
Home theater projector

ඊයේ 6:31 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 12,999

Epson Multimedia EB-S04 HDMI Projector
Epson Multimedia EB-S04 HDMI Projector

සාමාජිකයා24 ඔක් 10:32 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 58,500

Led Projector For Presantations Classes
Led Projector For Presantations Classes

සාමාජිකයා24 ඔක් 2:58 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 20,000

GXSB® Daylight LED PROJECTOR 2200 Lum
GXSB® Daylight LED PROJECTOR 2200 Lum

සාමාජිකයා24 ඔක් 2:47 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 36,500

Multimedia Projector((HTP™ Brand New)
Multimedia Projector((HTP™ Brand New)

සාමාජිකයා24 ඔක් 2:27 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 49,500

Smart Daylight HTP™Multimedia Projector
Smart Daylight HTP™Multimedia Projector

සාමාජිකයා24 ඔක් 2:04 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 49,500

HTP™ 300w DLP Full Hd 3D Projector
HTP™ 300w DLP Full Hd 3D Projector

සාමාජිකයා24 ඔක් 1:57 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 69,500

projectors (presentations)
projectors (presentations)

සාමාජිකයා24 ඔක් 1:49 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 49,500

UC 40 Projector
UC 40 Projector

සාමාජිකයා24 ඔක් 12:23 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 13,900

LED Full HD Projector
LED Full HD Projector

23 ඔක් 7:40 පව, නුවර, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 19,000

Multimedia Projector (1800Lumens)
Multimedia Projector (1800Lumens)

23 ඔක් 6:19 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 17,900

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!