මිල (රු)

-

Google Chromecast 2 SEALED PACK
Google Chromecast 2 SEALED PACK

12 නොවැ 11:36 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 9,250

LT204 Arm Bracket upto 32"
LT204 Arm Bracket upto 32"

සාමාජිකයා05 දෙසැ 2:26 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,490

SONY 3D GLASES  TDG-BT500A
SONY 3D GLASES TDG-BT500A

සාමාජිකයා19 ඔක් 11:36 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 7,950

Quad core smart TV box android4.4
Quad core smart TV box android4.4

අද 3:27 පව, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 5,000

LT204 Arm Bracket upto 32"
LT204 Arm Bracket upto 32"

සාමාජිකයා05 දෙසැ 2:26 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,490

LED TV Wall Bracket B27
LED TV Wall Bracket B27

සාමාජිකයා05 දෙසැ 2:23 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 493

UT Starcom Media Player
UT Starcom Media Player

අද 10:17 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 4,000

Manticore G-Box
Manticore G-Box

අද 9:59 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 15,000

Free channel receiver
Free channel receiver

අද 9:36 පෙරවරු, යාපනය, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,500

LCD LED TV Wall Bracket 10 - 55
LCD LED TV Wall Bracket 10 - 55

ඊයේ 6:38 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 450

Openbox Z5 Satellite receiver
Openbox Z5 Satellite receiver

ඊයේ 4:17 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 11,000

Smart/IPTV Multy Media Player
Smart/IPTV Multy Media Player

ඊයේ 8:12 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 16,000

Dialog Dish
Dialog Dish

ඊයේ 8:08 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,500

Dream Box DM500
Dream Box DM500

ඊයේ 7:55 පෙරවරු, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 8,000

dish tv
dish tv

05 දෙසැ 7:36 පව, නුවර, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 6,500

Maspro (VU144LK2 model) VHF/UHF antenna
Maspro (VU144LK2 model) VHF/UHF antenna

05 දෙසැ 7:24 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 2,900

3D Glass
3D Glass

04 දෙසැ 11:11 පව, අම්පාර, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 600

Tv combo box
Tv combo box

04 දෙසැ 10:16 පව, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 2,650

DVD PLAYER STAND WALL MOUNTABLE
DVD PLAYER STAND WALL MOUNTABLE

04 දෙසැ 3:29 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,500

HDMI Cable 1.8m
HDMI Cable 1.8m

04 දෙසැ 1:14 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 550

Pocket tv - casio
Pocket tv - casio

04 දෙසැ 1:09 පව, කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 4,000

Dish TV Lanka
Dish TV Lanka

04 දෙසැ 9:36 පෙරවරු, නුවර, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 4,800

Videocon D2H SD Receiver
Videocon D2H SD Receiver

04 දෙසැ 8:56 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,500

DishTv Lanka
DishTv Lanka

03 දෙසැ 10:06 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 4,850

Dishtv Rs249 package
Dishtv Rs249 package

03 දෙසැ 8:57 පව, කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,099

Combo ekak adu milata
Combo ekak adu milata

03 දෙසැ 3:58 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,200

Outdoor Antenna with Inbuilt Booster
Outdoor Antenna with Inbuilt Booster

සාමාජිකයා03 දෙසැ 12:31 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,750

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!