මිල (රු)

-

தீபாவளி சூப்பர் ஆபர் டீல்
தீபாவளி சூப்பர் ஆபர் டீல்

සාමාජිකයා22 ඔක් 1:24 පව, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 7,899

SONY 3D GLASES  TDG-BT500A
SONY 3D GLASES TDG-BT500A

සාමාජිකයා19 ඔක් 11:36 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 7,950

tv mother brot
tv mother brot

අද 8:35 පව, නුවර, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 4,000

Dialog TV Comedy Central Sony PIX
Dialog TV Comedy Central Sony PIX

සාමාජිකයාඅද 4:28 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,200

Portable Navigation Unit PND
Portable Navigation Unit PND

අද 2:59 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 26,500

Philips 47 PFL 5609 Main pcb
Philips 47 PFL 5609 Main pcb

අද 2:55 පව, ගාල්ල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 10,000

ku band dish 65 cm
ku band dish 65 cm

අද 1:53 පව, මාතලේ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,250

HDMI cable
HDMI cable

21 සැප් 3:54 පව, වවුනියාව, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 250

DISH TV INDIAN FULL SET
DISH TV INDIAN FULL SET

අද 11:24 පෙරවරු, නුවර, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,000

3D Glasses
3D Glasses

අද 11:12 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 300

Tv cords
Tv cords

සාමාජිකයාඅද 11:00 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 120

SONY 3D GLASES  TDG-BT500A
SONY 3D GLASES TDG-BT500A

සාමාජිකයා19 ඔක් 11:36 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 7,950

Dialog tv
Dialog tv

අද 9:56 පෙරවරු, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 2,990

Lanka Dish TV
Lanka Dish TV

සාමාජිකයාඅද 12:15 පෙරවරු, කෑගල්ල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 4,950

TV | Braket | LED
TV | Braket | LED

ඊයේ 10:03 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 800

Dish TV SD
Dish TV SD

ඊයේ 8:42 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,000

dishtv
dishtv

ඊයේ 9:07 පෙරවරු, කෑගල්ල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 4,799

FIBER OPTICAL DIGITAL AUDIO CABLE
FIBER OPTICAL DIGITAL AUDIO CABLE

සාමාජිකයාඊයේ 8:37 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 600

Video con d2h
Video con d2h

23 ඔක් 9:25 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 2,500

HDMI cable - used
HDMI cable - used

23 ඔක් 8:34 පව, කළුතර, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 150

AUX TO 2 RCA AUDIO CABLE
AUX TO 2 RCA AUDIO CABLE

සාමාජිකයා23 ඔක් 6:12 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 250

Dishtv (one Month Free) Full set

23 ඔක් 2:29 පව, වවුනියාව, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 5,000

Satellite dish antenna
Satellite dish antenna

23 ඔක් 2:15 පව, කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 6,000

AV cable
AV cable

23 ඔක් 2:14 පව, කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 650

DTVmovies tv 100+
DTVmovies tv 100+

23 ඔක් 10:24 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,195

Reverse camera Wireless transmission
Reverse camera Wireless transmission

23 ඔක් 8:33 පෙරවරු, හම්බන්තොට, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,500

Xbox one games
Xbox one games

22 ඔක් 9:52 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 2,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!