මිල (රු)

-

WIFI MINI LED PROJECTOR
WIFI MINI LED PROJECTOR

සාමාජිකයා07 නොවැ 10:23 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 16,000

Projector UC 40 Brandnew
Projector UC 40 Brandnew

සාමාජිකයා01 නොවැ 11:31 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 13,500

Projector
Projector

විනාඩි 33 පෙර, යාපනය, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 15,000

3D Multimedia Projectors With TV
3D Multimedia Projectors With TV

සාමාජිකයා12 නොවැ 11:59 පෙරවරු, මාතලේ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 15,990

3000Lumen Projector
3000Lumen Projector

අද 8:44 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 28,000

Samsung 3500 lumens Multimedia Projector
Samsung 3500 lumens Multimedia Projector

සාමාජිකයා29 නොවැ 9:19 පෙරවරු, මාතලේ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 36,990

PROJECTORS ANDROID/WI-FI/3D/TV/HD
PROJECTORS ANDROID/WI-FI/3D/TV/HD

සාමාජිකයා30 ඔක් 8:21 පෙරවරු, මාතලේ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 9,990

SONY 3D GLASES  TDG-BT500A
SONY 3D GLASES TDG-BT500A

සාමාජිකයා19 ඔක් 11:36 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 7,950

LCD LED TV Wall Bracket 10 - 55
LCD LED TV Wall Bracket 10 - 55

අද 6:38 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 450

Openbox Z5 Satellite receiver
Openbox Z5 Satellite receiver

අද 4:17 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 11,000

Overhead projectors
Overhead projectors

අද 2:41 පව, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 5,000

projector's (LED)
projector's (LED)

සාමාජිකයාඅද 1:38 පව, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 20,000

projector home cinema LED/HD/Multimedia
projector home cinema LED/HD/Multimedia

සාමාජිකයාඅද 1:37 පව, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 20,000

projector for LED all
projector for LED all

සාමාජිකයාඅද 1:36 පව, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 20,000

projector last chance LED
projector last chance LED

සාමාජිකයාඅද 1:36 පව, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 20,000

projector next version LED
projector next version LED

සාමාජිකයාඅද 1:35 පව, ගම්පහ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 20,000

Panasonic Projector PT-AX200E
Panasonic Projector PT-AX200E

අද 11:50 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 35,500

HTP™ LED-86+ Projector HD Projector
HTP™ LED-86+ Projector HD Projector

සාමාජිකයාඅද 11:09 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 47,500

HTP™ Active 3D Full HD Projector
HTP™ Active 3D Full HD Projector

සාමාජිකයාඅද 11:03 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 67,500

HTP™ 300w DLP Full Hd 3D Projector
HTP™ 300w DLP Full Hd 3D Projector

සාමාජිකයාඅද 10:56 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 67,500

HTP™ Daylight Multimedia Projectors
HTP™ Daylight Multimedia Projectors

සාමාජිකයාඅද 10:51 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 47,500

HTP™ FullHd LED Projectors
HTP™ FullHd LED Projectors

සාමාජිකයාඊයේ 10:40 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 47,500

BRAND NEW MULTIMEDIA LED PROJECTOR
BRAND NEW MULTIMEDIA LED PROJECTOR

සාමාජිකයා26 නොවැ 8:28 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 20,000

HTP™ 3D Multimedia Projectors 2016.
HTP™ 3D Multimedia Projectors 2016.

සාමාජිකයාඅද 10:30 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 67,500

HTP™ LED FullHD Projector Series
HTP™ LED FullHD Projector Series

සාමාජිකයා01 දෙසැ 10:53 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 47,500

Sony Playstation 2
Sony Playstation 2

අද 9:16 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,500

Smart/IPTV Multy Media Player
Smart/IPTV Multy Media Player

අද 8:12 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 16,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!