දැන්විම් 1,008 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
O/L Commerce Accounting Classes
O/L Commerce Accounting Classes

24 ඔක් 12:22 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

Private Classes - O/L Economics London
Private Classes - O/L Economics London

සාමාජිකයා22 නොවැ 4:55 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,250

Maths Class
Maths Class

විනාඩි 5 පෙර, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

English Medium Maths Classes
English Medium Maths Classes

විනාඩි 17 පෙර, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

IT class grade 6-11

විනාඩි 34 පෙර, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Combined Mathematics A/L
Combined Mathematics A/L

අද 10:45 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

Logic & scientific method
Logic & scientific method

අද 10:38 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

2018 A/L Combined Maths
2018 A/L Combined Maths

අද 8:56 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

Home visiting for O/L commerce
Home visiting for O/L commerce

අද 8:55 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

Maths O/L (english medium)

අද 8:50 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

Home visiting for O/L maths
Home visiting for O/L maths

අද 8:45 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

PHYSICS - 2017 Revision
PHYSICS - 2017 Revision

අද 7:56 පෙරවරු, නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 4,000

6-11 ගණිත හා අ.පො.ස උ/පෙළ සංයුක්ත ගණිතය

අද 7:24 පෙරවරු, කුරුණෑගල, අමතර ඉගැන්වීම

රු 4,500

ගණිතය පන්ති  ( 6 - 11 ශ්‍රේණි)
ගණිතය පන්ති ( 6 - 11 ශ්‍රේණි)

29 නොවැ 6:48 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

Individual Maths Class
Individual Maths Class

අද 6:23 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Home Maths Class
Home Maths Class

අද 6:22 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Home Visiting Maths

ඊයේ 11:21 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

Maths classes For Tamil Medium

ඊයේ 11:03 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

Maths Tutorial Centre
Maths Tutorial Centre

ඊයේ 10:30 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

English medium ECON & BS classes
English medium ECON & BS classes

ඊයේ 10:09 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

English Tuition

ඊයේ 9:10 පව, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Group/Individual Classes
Group/Individual Classes

ඊයේ 9:06 පව, අම්පාර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Primary Grade 1-5 /Scholarship Exam

ඊයේ 8:37 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

English For Grade 6-11
English For Grade 6-11

ඊයේ 7:15 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

Gr7 - O/L Maths (Edexcel/Cam/Local)

ඊයේ 6:24 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

INDIVIDUAL CLASSES for grade 1 and 2

ඊයේ 6:05 පව, නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

Home Visit Classes

ඊයේ 5:47 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!