දැන්විම් 1,047 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
English Class
English Class

සාමාජිකයා06 සැප් 4:58 පව, නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 5,000

Maths classes

පැයකට පෙර, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

Cambridge Edexcel maths

පැයකට පෙර, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

Maths classes in Colombo

පැයකට පෙර, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

Individual O/L paper classes

අද 12:01 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

Business studies and Economics

ඊයේ 9:45 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

O/L Commerce

ඊයේ 8:38 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 600

AL Combined Maths Theory/Revision
AL Combined Maths Theory/Revision

ඊයේ 8:36 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

Grade 4-A/L

ඊයේ 7:19 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Economics Local English medium

ඊයේ 7:16 පව, නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

O/L COMMERCE CLASSES

ඊයේ 7:16 පව, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

mathematics class for grade 6-11

ඊයේ 5:45 පව, මාතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 4,000

Cambridge & Edexcel O/L & A/L Classes
Cambridge & Edexcel O/L & A/L Classes

සාමාජිකයා15 ඔක් 3:01 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 4,000

tuition-maths & science O/L
tuition-maths & science O/L

ඊයේ 4:44 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

Mathematics Tuition (English/Sinhala)

ඊයේ 3:15 පව, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 4,000

London O level ICT
London O level ICT

ඊයේ 2:36 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Tamil medium grades 1-5 classes

ඊයේ 12:09 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Home visiting english classes

ඊයේ 11:37 පෙරවරු, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

Maths Class

ඊයේ 10:16 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Individual MATHS home Visit 11,10,9,8,7
Individual MATHS home Visit 11,10,9,8,7

ඊයේ 8:42 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Individual Classes for English

ඊයේ 8:17 පෙරවරු, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

physics
physics

ඊයේ 8:17 පෙරවරු, රත්නපුර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 7,000

Business Studies A/L - English Medium
Business Studies A/L - English Medium

ඊයේ 8:06 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

English Lessons for O/L students

21 ඔක් 10:36 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

English medium O/L paper classes

21 ඔක් 8:58 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

Maths & Science (sinhala medium)
Maths & Science (sinhala medium)

21 ඔක් 8:05 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!