දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Week Day Classes

29 නොවැ 10:38 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

GAQ statics
GAQ statics

28 නොවැ 8:38 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ACCOUNTING AND FINANCE CLASSES
ACCOUNTING AND FINANCE CLASSES

25 නොවැ 10:28 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

OL ICT Revision Seminar 2016
OL ICT Revision Seminar 2016

22 නොවැ 11:30 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

OL Business Studies Seminar

22 නොවැ 10:24 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

O/L ICT and IT Education
O/L ICT and IT Education

19 නොවැ 1:41 පව, නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

French Tuition Classes
French Tuition Classes

11 නොවැ 9:42 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

English Language and Literature

11 නොවැ 10:33 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 4,000

English! by CELTA qualified teacher

08 නොවැ 9:23 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

ICT O/L Html Revision Classes
ICT O/L Html Revision Classes

04 නොවැ 4:32 පව, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

SINHALA AND ENGLISH CLASSES
SINHALA AND ENGLISH CLASSES

03 නොවැ 9:58 පව, මඩකලපුව, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Political Sceince Clasess
Political Sceince Clasess

29 ඔක් 11:48 පෙරවරු, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

English O/L & A/L

26 ඔක් 6:43 පෙරවරු, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

O/L ICT
O/L ICT

24 ඔක් 10:37 පෙරවරු, කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

Pree school and daycaire

23 ඔක් 3:26 පව, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 5,000

ICT Lessons

19 ඔක් 7:44 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

English Medium Nursery

15 ඔක් 11:18 පෙරවරු, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

Coaching Classes

08 ඔක් 11:08 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

Mathematics for Year 8 to Year 11

08 ඔක් 7:58 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

Sinhala Classes Available
Sinhala Classes Available

06 ඔක් 10:48 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

1 න් 1 පිටුව

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!