දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Pree school and daycaire

අද 3:26 පව, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 5,000

Media - - O/L and A/L-
Media - - O/L and A/L-

ඊයේ 12:21 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ICT Lessons

19 ඔක් 7:44 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

GIT Class

17 ඔක් 8:18 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

පිරුවාණා පොත් වහන්සේ (ශ්‍රවණාරූඩ කළ)
පිරුවාණා පොත් වහන්සේ (ශ්‍රවණාරූඩ කළ)

16 ඔක් 11:30 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 9,480

English Medium Nursery

15 ඔක් 11:18 පෙරවරු, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

Coaching Classes

08 ඔක් 11:08 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

Mathematics for Year 8 to Year 11

08 ඔක් 7:58 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

Maths Theory + Paper Class 6 to O/L

07 ඔක් 6:28 පෙරවරු, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

Sinhala Classes Available
Sinhala Classes Available

06 ඔක් 10:48 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

English Class For Kids.
English Class For Kids.

02 ඔක් 3:48 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ENGLISH AND COMPUTER CLASS
ENGLISH AND COMPUTER CLASS

19 සැප් 8:40 පව, නුවරඑලිය, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

O/L Mathematics Individual Classes
O/L Mathematics Individual Classes

19 සැප් 9:01 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

AMI teacher offers tuition in English

13 සැප් 6:21 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

Training teachers
Training teachers

10 සැප් 11:55 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 70,000

Maths tution for Grade 9 to 11
Maths tution for Grade 9 to 11

09 සැප් 11:17 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

O/L Maths and Science

09 සැප් 10:30 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

Tution and guidance
Tution and guidance

06 සැප් 3:05 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

Individual and Group Classes

06 සැප් 3:05 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

English & English Literature Tuition
English & English Literature Tuition

04 සැප් 3:13 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Agriculture science

03 සැප් 8:29 පව, මඩකලපුව, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

ENGLISH LANGUAGE/LITERATURE

28 අගෝ 9:22 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Computer classes (local/edexcel)
Computer classes (local/edexcel)

27 අගෝ 2:43 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

O/L (10 , 11 wasara) MATHS
O/L (10 , 11 wasara) MATHS

25 අගෝ 11:12 පෙරවරු, කුරුණෑගල, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

1 න් 1 පිටුව

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!