දැන්විම් 1,039 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
A/L Physics/Chemistry

03 දෙසැ 6:12 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

chemistry tution
chemistry tution

05 දෙසැ 4:27 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

O/L maths Tuition Class
O/L maths Tuition Class

අද 6:29 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Maths and science classes

අද 2:33 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

A/L Physics Class - Dhanuka Ranasinghe

අද 1:39 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

Chemistry Class for A/L [ 2016 - 2017 ]

අද 1:14 පෙරවරු, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

Grade 6 - 11 Science 2017

අද 12:32 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

English Medium Classes - 2017

අද 12:26 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 700

ICT Grade 10 & 11

ඊයේ 9:21 පව, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

home visited A/L combined maths class

ඊයේ 9:02 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

home visited A/L combined maths class

ඊයේ 9:02 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

AL Physics

ඊයේ 8:53 පව, කෑගල්ල, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

math classes  6 to o/l
math classes 6 to o/l

ඊයේ 4:30 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

Science 6-11 English/sinhala medium
Science 6-11 English/sinhala medium

ඊයේ 3:18 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

8,9,10,11 Maths class
8,9,10,11 Maths class

ඊයේ 2:43 පව, නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Business & Accounting Studies.
Business & Accounting Studies.

ඊයේ 2:20 පව, ගාල්ල, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

Combined maths A/L 2019
Combined maths A/L 2019

ඊයේ 1:34 පව, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

CLASSES IN ENGLISH

ඊයේ 1:33 පව, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 5,000

Maths classes
Maths classes

ඊයේ 1:21 පව, මඩකලපුව, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Mathematics and Science for Grade 6-11
Mathematics and Science for Grade 6-11

ඊයේ 10:27 පෙරවරු, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

GRADE 3-5 CLASSES

ඊයේ 10:27 පෙරවරු, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Home Maths Tuition Class
Home Maths Tuition Class

ඊයේ 10:25 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Maths Tuition -Grade 6 to O/L

ඊයේ 9:51 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

Schoolarship classes

ඊයේ 8:47 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

A/L Physics Individual & Group Class
A/L Physics Individual & Group Class

ඊයේ 8:04 පෙරවරු, කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

IT For all Sysllabus
IT For all Sysllabus

06 දෙසැ 10:54 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Ed-excel and Cambridge   Maths
Ed-excel and Cambridge Maths

06 දෙසැ 9:42 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!