දැන්විම් 1,082 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
English Group Classes
English Group Classes

16 ඔක් 7:27 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

Grade 6,7,8, O/L, A/L Chemistry classes
Grade 6,7,8, O/L, A/L Chemistry classes

සාමාජිකයා20 ඔක් 8:39 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Physics classes grade 6, 7, 8, O/L & A/L
Physics classes grade 6, 7, 8, O/L & A/L

සාමාජිකයා20 ඔක් 11:19 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

SCIENCE (O/L)
SCIENCE (O/L)

අද 4:41 පව, නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

O/L Commerce Class
O/L Commerce Class

අද 10:59 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

ICT IGCSE 2017 Revision(A* Targeted)
ICT IGCSE 2017 Revision(A* Targeted)

19 ඔක් 10:53 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 625

Shinhala and tamil Class

අද 10:15 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

O/l Mathematics (Sinhala/English)

අද 9:54 පෙරවරු, නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 4,000

O/L Maths 2016 Revision Classes
O/L Maths 2016 Revision Classes

ඊයේ 11:46 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Classes in tamil medium

ඊයේ 11:01 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 600

A/L Physics - Colombo/Gampaha/Maharagama
A/L Physics - Colombo/Gampaha/Maharagama

ඊයේ 10:22 පව, මාතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

AL Combined Maths 2017/2018
AL Combined Maths 2017/2018

ඊයේ 8:41 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,800

primary class Grade 1-5

ඊයේ 4:07 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Scholarship class Tamil medium 2017,2018

ඊයේ 2:25 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

History class
History class

ඊයේ 2:11 පව, කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Tution classes

ඊයේ 12:55 පව, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

science, Bio and physics

ඊයේ 12:05 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

English Medium O/L Commerce
English Medium O/L Commerce

ඊයේ 9:26 පෙරවරු, මාතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

London O/L Business Studies

ඊයේ 8:57 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

tuition psychology
tuition psychology

ඊයේ 8:52 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

Business Studies - Sinhala Medium
Business Studies - Sinhala Medium

ඊයේ 8:12 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

Advanced Level Combined Maths 2017/18/19
Advanced Level Combined Maths 2017/18/19

ඊයේ 8:04 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

Home Maths Class In Dehiwela
Home Maths Class In Dehiwela

ඊයේ 7:57 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Maths Tuition At Your Home
Maths Tuition At Your Home

ඊයේ 7:54 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

MATHS edexcel And Local HOME VISIT
MATHS edexcel And Local HOME VISIT

ඊයේ 7:50 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Science individual classes

ඊයේ 7:49 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

Home Visiting Maths Tuition In Colombo
Home Visiting Maths Tuition In Colombo

ඊයේ 7:47 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!