දැන්විම් 2,098 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Edexcel/Cambridge/English Medium Classes
Edexcel/Cambridge/English Medium Classes

සාමාජිකයා14 ඔක් 2:07 පව, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

chemistry tution
chemistry tution

05 දෙසැ 4:27 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

tuition for grade 6 to 11

අද 12:44 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 250

Individual Maths Tuition
Individual Maths Tuition

ඊයේ 11:25 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Mathematics Home Visit
Mathematics Home Visit

ඊයේ 11:22 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

A/L physics /combined maths class
A/L physics /combined maths class

ඊයේ 10:47 පව, මාතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

Home visit chemistry classes.
Home visit chemistry classes.

ඊයේ 10:46 පව, මාතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

Maths Tuition
Maths Tuition

ඊයේ 9:13 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

Accounting & BS for all

ඊයේ 9:07 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

Accounting classes for London O/Level
Accounting classes for London O/Level

05 දෙසැ 8:53 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Mathematics for grade 9,10 and 11
Mathematics for grade 9,10 and 11

ඊයේ 7:52 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

AAT English Medium @ ISM-Maharagama
AAT English Medium @ ISM-Maharagama

ඊයේ 6:50 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,800

Maths O/L
Maths O/L

04 දෙසැ 12:33 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

Mathematics class

ඊයේ 6:43 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

6-11 වසර

ඊයේ 6:24 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

Private Classes - O/L Economics London
Private Classes - O/L Economics London

සාමාජිකයා22 නොවැ 4:55 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,250

Maths classes
Maths classes

ඊයේ 4:01 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 900

A/L PHYSICS

සාමාජිකයා05 දෙසැ 3:19 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

A/L PHYSICS

සාමාජිකයා05 දෙසැ 3:38 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

A/L Combined Maths

සාමාජිකයා09 දෙසැ 2:58 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

O/l Maths(Sinhala/English Medium)
O/l Maths(Sinhala/English Medium)

ඊයේ 3:23 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

English classes for small students

ඊයේ 3:16 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

science For O/L (ENG or SIN)
science For O/L (ENG or SIN)

ඊයේ 3:12 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

Business and Business Communication
Business and Business Communication

ඊයේ 3:06 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

A/L Accounting Class

ඊයේ 3:04 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

O/L Commerce Class
O/L Commerce Class

ඊයේ 3:03 පව, නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

IT classes

ඊයේ 2:58 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!