දැන්විම් 2,148 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
English Class
English Class

සාමාජිකයා06 සැප් 4:58 පව, නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 5,000

Local, Cambridge & Edexcel Maths Classes
Local, Cambridge & Edexcel Maths Classes

සාමාජිකයා20 ඔක් 8:29 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Media - - O/L and A/L-
Media - - O/L and A/L-

අද 12:21 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

English Lessons for O/L students

ඊයේ 10:36 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

maths classes
maths classes

ඊයේ 9:42 පව, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Primary Education - Gampaha

ඊයේ 9:26 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

English medium O/L paper classes

ඊයේ 8:58 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

Maths & Science (sinhala medium)
Maths & Science (sinhala medium)

ඊයේ 8:05 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

A\L PHYSICS 2017 & 2018
A\L PHYSICS 2017 & 2018

ඊයේ 8:00 පව, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

Maths Class

ඊයේ 6:44 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

LONDON/ LOCAL O/L A/L ENGLISH

ඊයේ 6:34 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

Cambridge & Edexcel O/L & A/L Classes
Cambridge & Edexcel O/L & A/L Classes

සාමාජිකයා15 ඔක් 3:01 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 4,000

Physics classes grade 6, 7, 8, O/L & A/L
Physics classes grade 6, 7, 8, O/L & A/L

සාමාජිකයා20 ඔක් 11:19 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

HOME VISITED CLASS
HOME VISITED CLASS

ඊයේ 4:10 පව, කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Home visit Tiution (grade 1-13 )
Home visit Tiution (grade 1-13 )

ඊයේ 4:10 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

O/L Commerce
O/L Commerce

ඊයේ 2:49 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

English language tuition

ඊයේ 2:22 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 300

Ordinary Level - Commerce class

ඊයේ 1:32 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,500

A/L Accounting Class

ඊයේ 1:29 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 600

English Literature and Language

ඊයේ 1:26 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,800

Commerce O/L

ඊයේ 1:07 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Quick MATHS revision Tuition
Quick MATHS revision Tuition

ඊයේ 12:01 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Edexcel/Cambridge/English Medium Classes
Edexcel/Cambridge/English Medium Classes

සාමාජිකයා14 ඔක් 2:07 පව, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

o/l maths  Revision ( Sinhala Medium)
o/l maths Revision ( Sinhala Medium)

ඊයේ 11:24 පෙරවරු, නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

IELTS Preparation Class
IELTS Preparation Class

ඊයේ 11:08 පෙරවරු, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 5,000

ICT IGCSE 2017 Revision(A* Targeted)
ICT IGCSE 2017 Revision(A* Targeted)

19 ඔක් 10:53 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 625

English classes from Grade 1 to 11

ඊයේ 10:13 පෙරවරු, කුරුණෑගල, අමතර ඉගැන්වීම

රු 5,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!