දැන්විම් 516 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Cake Cupboard
Cake Cupboard

සාමාජිකයා13 ජනවාරි 5:03 පව, කොළඹ, වෙනත්

රු 75,000

Hand Band-friendship bands-Bangles
Hand Band-friendship bands-Bangles

30 දෙසැ 8:26 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත්

රු 25

couplar
couplar

සාමාජිකයාඅද 8:06 පව, කොළඹ, වෙනත්

රු 150

Tool set Plastic
Tool set Plastic

සාමාජිකයාඅද 8:06 පව, කොළඹ, වෙනත්

රු 160

Bakery display
Bakery display

අද 7:39 පව, කොළඹ, වෙනත්

රු 100,000

Restaurant used Things
Restaurant used Things

අද 5:50 පව, කොළඹ, වෙනත්

රු 100,000

Gas Welddin Set
Gas Welddin Set

අද 4:45 පව, ගම්පහ, වෙනත්

රු 45,000

Hotel Item
Hotel Item

අද 4:42 පව, නුවර, වෙනත්

රු 290,000

ice cream machine
ice cream machine

අද 3:47 පව, කොළඹ, වෙනත්

රු 190,000

yellow Bamboo Plant (200 -Nos)
yellow Bamboo Plant (200 -Nos)

අද 3:28 පව, කොළඹ, වෙනත්

රු 700

Shop front
Shop front

අද 3:27 පව, ගම්පහ, වෙනත්

රු 75,000

Coffee Machine
Coffee Machine

සාමාජිකයා26 නොවැ 3:57 පව, කොළඹ, වෙනත්

රු 56,000

Polythyne Lunch Sheets

අද 1:55 පව, කුරුණෑගල, වෙනත්

රු 375

500ml Water Bottles
500ml Water Bottles

සාමාජිකයා04 ජනවාරි 4:05 පව, කොළඹ, වෙනත්

රු 20

1.5L Water Bottles
1.5L Water Bottles

සාමාජිකයා04 ජනවාරි 4:05 පව, කොළඹ, වෙනත්

රු 33

7L Water Bottles
7L Water Bottles

සාමාජිකයා04 ජනවාරි 4:05 පව, කොළඹ, වෙනත්

රු 131

5L water Bottles
5L water Bottles

සාමාජිකයා04 ජනවාරි 4:05 පව, කොළඹ, වෙනත්

රු 115

Benmary
Benmary

අද 11:52 පෙරවරු, ගම්පහ, වෙනත්

රු 200,000

Liquid Oxygen (SS) Tank
Liquid Oxygen (SS) Tank

අද 8:59 පෙරවරු, ගම්පහ, වෙනත්

රු 3,000,000

food display outlet
food display outlet

සාමාජිකයාඅද 3:50 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත්

රු 235,000

bain mary (hot cupboard)
bain mary (hot cupboard)

සාමාජිකයාඅද 1:13 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත්

රු 215,000

corner with double show cases
corner with double show cases

සාමාජිකයාඅද 1:11 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත්

රු 160,000

UK tailoring dummy
UK tailoring dummy

ඊයේ 9:08 පව, කොළඹ, වෙනත්

රු 30,000

fashion dummy
fashion dummy

ඊයේ 8:49 පව, ගම්පහ, වෙනත්

රු 15,000

Container Box
Container Box

ඊයේ 6:20 පව, නුවර, වෙනත්

රු 295,000

Soundproofing Canopies for Generators
Soundproofing Canopies for Generators

ඊයේ 5:18 පව, ගම්පහ, වෙනත්

රු 120,000

Bookshop items
Bookshop items

ඊයේ 4:45 පව, ගම්පහ, වෙනත්

රු 450,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!