දැන්විම් 3,427 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Practical Computer Hardware Training
Practical Computer Hardware Training

11 පෙබ 10:05 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 10,000

IELTS EXPRESS
IELTS EXPRESS

සාමාජිකයා14 පෙබ 8:35 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 13,000

Graphic Design
Graphic Design

සාමාජිකයා13 පෙබ 7:27 පව, නුවර, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 3,000

cambridge/edexel OL/AS/AL

විනාඩි 36 පෙර, කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

Teachers Wanted(6-O/L)

අද 6:38 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

Study in Canada (Without IELTS)
Study in Canada (Without IELTS)

07 පෙබ 5:00 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

Spoken English
Spoken English

සාමාජිකයා13 පෙබ 5:57 පව, නුවර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

Professional Auto CAD Course
Professional Auto CAD Course

සාමාජිකයා02 පෙබ 6:12 පව, කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 12,500

Professional Computerized Accounting
Professional Computerized Accounting

සාමාජිකයා03 පෙබ 4:36 පව, කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 3,500

Professional CCTV Technician Course
Professional CCTV Technician Course

සාමාජිකයා05 පෙබ 4:20 පව, කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 9,000

Mobile Phone Repairing Course
Mobile Phone Repairing Course

සාමාජිකයා06 පෙබ 7:41 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 7,000

Study in OJA Osaka Japan
Study in OJA Osaka Japan

සාමාජිකයා15 පෙබ 5:30 පව, ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 17,500

Science classes for grade 6-11 students
Science classes for grade 6-11 students

අද 5:37 පව, ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 4,000

Cambridge IELTS Academy Exams
Cambridge IELTS Academy Exams

සාමාජිකයා14 පෙබ 12:19 පෙරවරු, කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 35,000

IELTS+GRAMMAR
IELTS+GRAMMAR

සාමාජිකයා14 පෙබ 8:38 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 40,000

MONEY BACK GUARANTEED IELTS
MONEY BACK GUARANTEED IELTS

සාමාජිකයා14 පෙබ 3:18 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 58,000

ENGLISH LITERATURE TUITION

අද 4:54 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 600

Maths classes
Maths classes

අද 4:51 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

English Tution

07 පෙබ 12:42 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 500

PHYSICS-Home visit

අද 4:41 පව, කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

PIC Microcontroller
PIC Microcontroller

අද 4:41 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

SFT-(Science For Technology)

අද 4:38 පව, කළුතර, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,000

PHONE Software Repairing course
PHONE Software Repairing course

16 පෙබ 12:50 පව, කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 10,000

Music classes (home visits)
Music classes (home visits)

අද 3:41 පව, නුවර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

A/L Agricultural Science
A/L Agricultural Science

අද 3:39 පව, නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Maths Tuition Classes

අද 3:36 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

Language classes with native speaker

අද 2:56 පව, නුවර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 4,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!