දැන්විම් 1,957 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Professional Web Designing Course
Professional Web Designing Course

සාමාජිකයා07 පෙබ 4:41 පව, කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 6,250

PHYSICS TUTION
PHYSICS TUTION

08 මාර්තු 8:25 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

Study in Malaysia (Less Fees)
Study in Malaysia (Less Fees)

සාමාජිකයා18 මාර්තු 11:05 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

Cambridge A Level Maths textbooks
Cambridge A Level Maths textbooks

අද 3:17 පව, කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 3,000

Study in New Zealand
Study in New Zealand

සාමාජිකයාඅද 1:42 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 850,000

Daycare Facility in Malabe
Daycare Facility in Malabe

අද 12:32 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 600

Business Statistics Private Tutoring
Business Statistics Private Tutoring

අද 11:20 පෙරවරු, කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 1,000

Cambridge IELTS Academy Exams
Cambridge IELTS Academy Exams

සාමාජිකයා14 පෙබ 12:19 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 21,200

Mobile Phone Repairing Course
Mobile Phone Repairing Course

සාමාජිකයාඅද 9:59 පෙරවරු, මඩකලපුව, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 10,000

INDUSTRIAL ELECTRICAL CLASS
INDUSTRIAL ELECTRICAL CLASS

22 මාර්තු 10:42 පව, කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 5,000

Spoken English
Spoken English

13 පෙබ 5:57 පව, නුවර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

Private support classes for students

ඊයේ 10:11 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

English by Professional Teacher

ඊයේ 6:30 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

Revit Architecture / MEP
Revit Architecture / MEP

සාමාජිකයාඊයේ 4:46 පව, කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 12,500

Graphic Designing / Multimedia Course
Graphic Designing / Multimedia Course

සාමාජිකයාඊයේ 4:27 පව, කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,250

Institute of Technology and polytechnics
Institute of Technology and polytechnics

සාමාජිකයාඊයේ 3:46 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 10,000

SINHALA Tuition
SINHALA Tuition

ඊයේ 1:25 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

Student Interview Japan
Student Interview Japan

සාමාජිකයාඊයේ 9:34 පෙරවරු, ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 17,500

NIHONGO( Japanese)
NIHONGO( Japanese)

සාමාජිකයාඊයේ 9:29 පෙරවරු, ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,750

ENGLISH for SLOW LEARNERS

ඊයේ 9:13 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

BUSINESS STUDIES FOR ALL GRADES
BUSINESS STUDIES FOR ALL GRADES

ඊයේ 8:37 පෙරවරු, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

Aviation book ATPL
Aviation book ATPL

ඊයේ 7:48 පෙරවරු, කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 8,000

Study in EUROPE, NO IELTS, Schengen VISA
Study in EUROPE, NO IELTS, Schengen VISA

සාමාජිකයා23 මාර්තු 5:30 පව, කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 30,000

STUDY & LIVE in MELBOURNE - AUS
STUDY & LIVE in MELBOURNE - AUS

සාමාජිකයා23 මාර්තු 4:34 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

English for Specific Needs

23 මාර්තු 3:13 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

Home visit lady teacher  (Grade 1-11)
Home visit lady teacher (Grade 1-11)

23 මාර්තු 2:38 පව, කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,100

MS.Office
MS.Office

සාමාජිකයා23 මාර්තු 2:13 පව, කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,750

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!