මිල (රු)

-

Diving Fins
Diving Fins

ඊයේ 7:40 පෙරවරු, ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,000

wind surf bord
wind surf bord

22 ඔක් 10:44 පෙරවරු, ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 70,000

Seascooter Dolphins
Seascooter Dolphins

සාමාජිකයා11 ඔක් 9:23 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 32,000

Water skis
Water skis

සාමාජිකයා10 ඔක් 10:42 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

Waterproof Bag
Waterproof Bag

සාමාජිකයා08 ඔක් 9:46 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,450

surf board
surf board

04 ඔක් 6:39 පව, මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 35,000

surf board
surf board

04 ඔක් 6:30 පව, මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 35,000

Sport Life Jacket For Kids
Sport Life Jacket For Kids

03 ඔක් 5:29 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,000

Life Jackets
Life Jackets

29 සැප් 6:29 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,200

rafting boat
rafting boat

25 සැප් 3:58 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 300,000

paddle
paddle

25 සැප් 3:07 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,000

GOGGLES
GOGGLES

සාමාජිකයා15 සැප් 11:27 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 550

RAFTING BOAT
RAFTING BOAT

15 සැප් 9:30 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 100,000

Mask with built in snorkel
Mask with built in snorkel

14 සැප් 3:23 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,000

Body boards
Body boards

සාමාජිකයා14 සැප් 10:23 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,650

INFLATABLE BOAT FOR WHITE WATER RAFTING
INFLATABLE BOAT FOR WHITE WATER RAFTING

10 සැප් 10:47 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 150,000

Swimming glass
Swimming glass

07 සැප් 2:04 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,500

inflatable dinghy
inflatable dinghy

05 සැප් 4:11 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

full scuba diving kit
full scuba diving kit

28 අගෝ 1:46 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 100,000

1 න් 1 පිටුව

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!