මිල (රු)

-

Football Boots,Adidas Prederter
Football Boots,Adidas Prederter

26 ඔක් 5:55 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 8,000

Tennis Racket
Tennis Racket

18 ඔක් 8:06 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,000

Ankle Braces
Ankle Braces

17 ඔක් 5:26 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,000

Muscles Tape
Muscles Tape

සාමාජිකයා17 ඔක් 10:57 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,000

MULTITASK BENCH
MULTITASK BENCH

16 ඔක් 8:18 පෙරවරු, කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,000

GILBERT Mouth Guard
GILBERT Mouth Guard

සාමාජිකයා14 ඔක් 4:08 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,000

Canterbury Bags
Canterbury Bags

සාමාජිකයා14 ඔක් 3:35 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,000

Original Slimming Belt - As seen on TV
Original Slimming Belt - As seen on TV

සාමාජිකයා14 ඔක් 12:16 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,590

ice skate skis
ice skate skis

13 ඔක් 10:53 පෙරවරු, ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 16,500

football number changing board
football number changing board

සාමාජිකයා12 ඔක් 10:54 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,800

wheel shoes
wheel shoes

09 ඔක් 7:24 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,000

Fitness band
Fitness band

08 ඔක් 7:46 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

Camping Tent (4 Person)
Camping Tent (4 Person)

සාමාජිකයා07 ඔක් 11:49 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 9,995

Camping Tent (2 Person)
Camping Tent (2 Person)

සාමාජිකයා07 ඔක් 11:45 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,250

Bicycle racing kit
Bicycle racing kit

05 ඔක් 10:25 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,000

Football Nets
Football Nets

සාමාජිකයා05 ඔක් 4:23 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,000

Golf Clubs Bag Complete 2 Set
Golf Clubs Bag Complete 2 Set

05 ඔක් 1:04 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 90,000

golf bag with golf bat
golf bag with golf bat

05 ඔක් 10:56 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 75,000

Braked AB Exercise Wheel
Braked AB Exercise Wheel

සාමාජිකයා04 ඔක් 7:34 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,700

Sport Belt
Sport Belt

සාමාජිකයා04 ඔක් 7:04 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 900

Waterproof Monocular – Telescope
Waterproof Monocular – Telescope

සාමාජිකයා03 ඔක් 4:12 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,999

Hockey stick
Hockey stick

01 ඔක් 5:09 පව, ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,950

Nike mercurial vapor boot
Nike mercurial vapor boot

30 සැප් 9:06 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 9,999

Cyling Sports wear
Cyling Sports wear

සාමාජිකයා30 සැප් 12:01 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,000

Baseball Glove
Baseball Glove

29 සැප් 8:43 පව, නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 800

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!