මිල (රු)

-

life fitness.precor
life fitness.precor

සාමාජිකයා22 ඔක් 11:19 පව, කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,150,000

Platinum Creatine 400G - Supplements
Platinum Creatine 400G - Supplements

සාමාජිකයා19 ඔක් 11:13 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,000

Running machine
Running machine

ඊයේ 11:10 පව, ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

Yoga mats
Yoga mats

ඊයේ 7:55 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 920

45 Leg Press
45 Leg Press

සාමාජිකයා27 සැප් 9:16 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 169,000

Home Treadmill (Brand New)
Home Treadmill (Brand New)

සාමාජිකයා31 අගෝ 6:19 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 59,900

BODDY WORCKOUT COMBO SETS
BODDY WORCKOUT COMBO SETS

21 ඔක් 1:22 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 28,000

orbitrack bike
orbitrack bike

ඊයේ 4:11 පව, නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 11,000

AB COASTER
AB COASTER

ඊයේ 4:02 පව, ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 25,000

Orbitrek
Orbitrek

ඊයේ 2:30 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 16,000

Body Build !!
Body Build !!

ඊයේ 2:13 පව, ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,800

TOTAL GYM EQUIPMENTS
TOTAL GYM EQUIPMENTS

සාමාජිකයා24 ඔක් 12:51 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,500,000

ON PERFORMANCE WHEY 4 LBS - SUPPLEMENTS
ON PERFORMANCE WHEY 4 LBS - SUPPLEMENTS

සාමාජිකයා24 ඔක් 10:55 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 9,500

AB KING Pro
AB KING Pro

ඊයේ 11:17 පෙරවරු, ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,500

Gold Standard Whey 10 Lbs - Supplements
Gold Standard Whey 10 Lbs - Supplements

සාමාජිකයා19 ඔක් 4:20 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 18,500

OUTRAGE PREWORKOUT
OUTRAGE PREWORKOUT

සාමාජිකයා24 ඔක් 11:12 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,500

LION BENCH
LION BENCH

සාමාජිකයා09 ඔක් 8:01 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 13,500

ab king
ab king

ඊයේ 10:48 පෙරවරු, අනුරාධපුර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,500

SERIOUS MASS 12LBS
SERIOUS MASS 12LBS

ඊයේ 10:48 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,500

Original Xiaomi Mi Band 2 in SEAL PACK
Original Xiaomi Mi Band 2 in SEAL PACK

සාමාජිකයා20 සැප් 8:28 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,499

KING BENCH
KING BENCH

සාමාජිකයාඊයේ 10:18 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 13,500

AIBI GYM/Exercise Bikes
AIBI GYM/Exercise Bikes

සාමාජිකයා07 සැප් 2:24 පව, පුත්තලම, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 11,500

HARD FULL SET
HARD FULL SET

සාමාජිකයා21 ඔක් 11:13 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 28,000

TReadmill,stratrac
TReadmill,stratrac

ඊයේ 7:45 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 125,000

BRANDED WEIGHT LIFTING STACKS
BRANDED WEIGHT LIFTING STACKS

සාමාජිකයා06 ඔක් 12:15 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 100

Full gym .
Full gym .

ඊයේ 12:15 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,700,000

long bar
long bar

27 ඔක් 5:22 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,200

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!