මිල (රු)

-

C4 PRE-WORKOUT 30 SER
C4 PRE-WORKOUT 30 SER

සාමාජිකයා03 දෙසැ 3:51 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,000

Arnold IronPump
Arnold IronPump

සාමාජිකයා30 නොවැ 3:29 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,750

body strider
body strider

විනාඩි 5 පෙර, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,000

Fixed Barbells
Fixed Barbells

සාමාජිකයා02 දෙසැ 4:24 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 540

Tredweel
Tredweel

පැයකට පෙර, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 68,000

neo treadmill
neo treadmill

පැයකට පෙර, බදුල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 46,500

Gym Equipment Set
Gym Equipment Set

අද 3:24 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,600

F22 3.0HP Treadmills
F22 3.0HP Treadmills

අද 3:19 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 99,500

Dumbell
Dumbell

අද 3:13 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,000

whit set
whit set

අද 12:45 පව, නුවර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

IRON  GYM STACK
IRON GYM STACK

සාමාජිකයාඅද 12:30 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 100

HARD FULL SET
HARD FULL SET

සාමාජිකයා01 නොවැ 2:08 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 30,000

LION BENCH
LION BENCH

සාමාජිකයා28 නොවැ 12:01 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 13,500

Vibrating Exercise machine
Vibrating Exercise machine

අද 11:51 පෙරවරු, මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 23,000

Orbitrac
Orbitrac

අද 11:38 පෙරවරු, මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,500

Original Xiaomi Mi Band 2 in SEAL PACK
Original Xiaomi Mi Band 2 in SEAL PACK

සාමාජිකයා02 නොවැ 9:44 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,990

Tread mill Exercising machine
Tread mill Exercising machine

අද 10:19 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 55,000

Original Gold cup Weight plates
Original Gold cup Weight plates

අද 9:59 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 11,500

Treadmill
Treadmill

අද 9:48 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 40,000

Home Gym
Home Gym

අද 8:55 පෙරවරු, බදුල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 40,000

MULTI HOME GYM
MULTI HOME GYM

සාමාජිකයා01 දෙසැ 11:02 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 43,500

HOME GYM NO 2
HOME GYM NO 2

සාමාජිකයා01 දෙසැ 11:04 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 49,500

Multi-Purpose Home Bench With Weight
Multi-Purpose Home Bench With Weight

සාමාජිකයා03 දෙසැ 8:02 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 18,500

diet mashin
diet mashin

අද 4:27 පෙරවරු, කෑගල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,000

Creatine 300g
Creatine 300g

අද 12:10 පෙරවරු, කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

OBITRACK SUPPERS BODY TRANER
OBITRACK SUPPERS BODY TRANER

ඊයේ 11:38 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 16,500

Multi-Purpose Home Bench gold cup
Multi-Purpose Home Bench gold cup

ඊයේ 11:12 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 13,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!